Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.83/1980 Παράταση προθεσμιών για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας.

(Παράταση προθεσμιών για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας.)

 ΠΟΛ.  83,  5726/ 1981.  Παράταση προθεσμιών για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας.

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Οι προθεσμίες για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (Ν. 11/ 1975 ) των ετών 1975 έως και 1980, που με τις υπ` αριθ. Κ. 1202/ 18/ πολ. 22/ 6-2-1981 και Κ. 1859/ 31/ πολ. 41/ 27-2-1981 αποφάσεις μας λήγουν την 30η Απριλίου 1981, παρατείνονται μέχρι την 31-7-81.

2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο