Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.78/1980 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων ρυμουλκών μετά επικαθημένου

(Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων ρυμουλκών μετά επικαθημένου)

 ΠΟΛ. 78 , 1889 / 1981.  Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων ρυμουλκών μετά επικαθημένου.

 

   Με αφορμή  ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2367/ 53 ως βάση υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων λαμβάνεται για μεν τα ρυμουλκά η ισχύς του κινητήρα τους σε ίππους, εφόσον δε φορτίζονται, για δε τα ρυμουλκούμενα ή ημιρρυμουλκούμενα φορτηγά το ωφέλιμο φορτίο αυτών σε τόνους.  

2. Όπως μας γνώρισε το Υπουργείο Συγκοινωνιών με το 9597/ 23-3-1981 έγγραφό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 614/77 << περί κυρώσεως του  Κ.Ο.Κ. >> τα επικαθήμενα οχήματα είναι ημιρρυμουλκούμενα είς δε την κατηγορία των ρυμουλκουμένων ανήκουν  και τα ημιρρυμουλκούμενα.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα επικαθήμενα ανήκουν στην κατηγορία των ρυμουλκουμένων και συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ρυμουλκό μετά ρυμουλκουμένου.

4. Ενόψει των ανωτέρω, για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ρυμουλκών μετά επικαθημένου, θα ληφθεί υπόψη η ιπποδύναμη του ρυμουλκού και το ωφέλιμο φορτίο του επικαθημένου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο