Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.71/1980 Τα εκρηκτικά και λιπαντικά δεν εκπίπτονται, ως πρώτες ύλες για τον υπολογισμό του φόρου κύκλου εργασιών.

(Τα εκρηκτικά και λιπαντικά δεν εκπίπτονται, ως πρώτες ύλες για τον υπολογισμό του φόρου κύκλου εργασιών.)

 ΠΟΛ.  71, 748 / 1981. Τα εκρηκτικά και λιπαντικά δεν εκπίπτονται, ως πρώτες ύλες για τον υπολογισμό του φόρου κύκλου εργασιών.

 

  Α'   ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

   1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 (παραγρ. 1 ) του Α. Ν. 660 / 1937, όπως ισχύει, από τα υποκείμενα στο φόρο κύκλου εργασιών ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εκπίπτεται η αξία της πρώτης ύλης εφόσον αυτή έχει υποβληθεί αποδεδειγμένα στο φόρο κύκλου εργασιών είτε ως προϊόν άλλης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας είτε κατά την εισαγωγή της από την αλλοδαπή.

    2. Οι εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούν οι μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις για την εξόρυξη των μπαζομεταλλευμάτων  και των πετρωμάτων τα οποία περαιτέρω μετατρέπουν σε βιομηχανικά προϊόντα (   διάφορες μορφές μετάλλων, άμμος κτισίματος, χαλίκι κτλ.), δέ θεωρούνται ως πρώτες ύλες των προϊόντων αυτών κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως και επομένως η αξία τους (των εκρηκτικών) δεν εκπίπτεται από τα υποκείμενα στο φόρο κύκλου εργασιών ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών.

   3. Σύμφωνη στο θέμα αυτό είναι και η 13/1981 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( β` τμήματος) που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών καθώς και η νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων ( Διοικητ. Εφετείο Αθηνών 944/1979).

   4. Ενόψει των ανωτέρω σας πληροφορούμε ότι κατά τον υπολογισμό τω υπαγομένων στο φόρο κύκλου εργασιών ακαθαρίστων εσόδων των μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων, δε θα εκπίπτεται η αξία των εκρηκτικών υλών που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις αυτές.

Β` ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

   1. Επίσης, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των μηχανημάτων παραγωγής των προϊόντων, δε θεωρούνται ως πρώτες ύλες  κατά την έννοια της προαναφερομένης διατάξεως του άρθρου 3 (παραγρ. 1 ) του Α.Ν.660/1937 και επομένως η αξία τους δεν εκπίπτεται από τα υποκείμενα στο φόρο κύκλου εργασιών ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

   2. Αντίθετα, με τη διαταγή μας Μ.1679/1162/1972 εγκ. 25 είχε γίνει δεκτό ότι τα λιπαντικά εκπίπτονται, ώς πρώτες ύλες από τα ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων προκειμένου να υπολογιστεί ο οφειλόμενος φόρος κύκλου εργασιών.

   3. Ενόψει όμως της ανωτέρω νομολογίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των Διοικητικών Δικαστηρίων, σας πληροφορούμε ότι στο εξής, η αξία των λιπαντικών που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των μηχανημάτων παραγωγής των προϊόντων, δεν εκπίπτεται από τα υποκείμενα στο φόρο κύκλο εργασιών ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ανακαλουμένης στο σημείο αυτό  της προαναφερομένης διαταγής μας Μ.1679/1162/1972 εγκ. 25.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο