Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.69/1980 Έλεγχος επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ.

(Έλεγχος επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ.)

 ΠΟΛ. 69.  4451 / 1981.  Έλεγχος επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ.

1. Περιήλθε σε γνώση μας - ύστερα από καταγγελία του Πανελληνίου Συνδέσμου Καφεκοπτών Αθηνών - ότι σε διάφορα καταστήματα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, πρατήρια ποτών, ΕΒΓΑ κλπ. έχουν τοποθετηθεί μικρά μηχανήματα αλέσεως καφέ και πωλήσεώς του, χωρίς σχετικές άδειες λειτουργίας με συνέπεια τα καταστήματα αυτά να συναγωνίζονται αθέμιτα τα νομίμως λειτουργούντα καφεκοπτεία και παράλληλα να διαφεύγουν την απόδοση του οφειλομένου από την δραστηριότητά τους αυτή φόρου κύκλου εργασιών, ενδεχομένως δε και των τελών χαρτοσήμου. 

2. Ενόψη των ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας του θέματος παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά όλο το προσωπικό της υπηρεσίας σας, που ασχολείται στο φορολογικό έλεγχο εις τρόπον ώστε να εξετάζονται με κάθε λεπτομέρεια οι περιπτώσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων, ακόμη να γίνονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις που προαναφέρονται επί σκοπώ εξακριβώσεως της έν προκειμένω τηρήσεως των διατάξεων του  Κ. Φ. Σ.,  Φ. Κ. Ε. και  Κ .Ν. Τ. Χ.

3. Οίκοθεν νοείται ότι στις περιπτώσεις που ήθελαν διαπιστωθεί παραβιάσεις των διατάξεων  Κ.Φ.Σ. Κ.Ν.Τ.Χ. και Φ.Κ.Ε. θα κινείτε πάραυτα την προβλεπομένη από τον φορολογικό νόμο σχετική διαδικασία.

4. Οι κ.κ. Επιθεωρητές Οικον. Εφοριών, στους οποίους κοινοποιείται η διαταγή μας αυτή παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή τους.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο