Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.66/1980 Παράδοση επιβατικών αυτοκινήτων υπό το καθεστώς της ελευθέρας χρήσεως σε Έλληνες που υπηρετούν σε Διεθνείς Οργανισμούς.

(Παράδοση επιβατικών αυτοκινήτων υπό το καθεστώς της ελευθέρας χρήσεως σε Έλληνες που υπηρετούν σε Διεθνείς Οργανισμούς.)

 ΠΟΛ. 66 , 915/ 1981. Παράδοση επιβατικών αυτοκινήτων υπό το καθεστώς της ελευθέρας χρήσεως σε Έλληνες που υπηρετούν σε Διεθνείς Οργανισμούς.

 

   Έχοντας υπόψη :

α. Ότι, βάσει σχετικών διατάξεων, οι Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό καθώς και Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν σταλεί στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας, παραλαμβάνουν, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τα κομιζόμενα απ` αυτούς επιβατικά αυτοκίνητα με το καθεστώς της ελευθέρας χρήσεως.

β. Το γεγονός, ότι από 1.1.1981 η Ελλάδα έγινε το 10ον μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

γ. Ότι, από την ανωτέρω ημερομηνία, υπηρετούν, ως μόνιμοι υπάλληλοι στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και Έλληνες υπήκοοι, και

΄δ. Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων στα εν λόγω πρόσωπα, όταν επισκέπτονται την χώραν προσωρινά με την αδειά τους ) .

 

Εγκρίνουμε

  1. Όπως επιβατικά αυτοκίνητα κομιζόμενα από Έλληνες που υπηρετούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες παραδίδονται, υπό το καθεστώς της ελευθέρας χρήσεως, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ανά ημερολογιακό έτος άνευ λήψεως εγγυήσεως και χωρίς την έκδοση Δ.Ε.Χ. , μόνο με σχετική καταχώρηση στα διαβατήριά τους.

  2. Η ανωτέρω προθεσμία, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, μπορεί να παρατείνεται για ένα ακόμη μήνα με την έκδοση Δ.Ε.Χ. και τη λήψη σχετικήε εγγυήσεως για τους δασμούς και λοιπούς φόρους σε περίπτωση μη επανεξαγωγής των εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

  3. Για τα υπό το καθεστώς της παρούσης ρυθμίσεως εισαγόμενα και κυκλοφορούντα επιβατικά αυτοκίνητα, οφείλονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις τέλη κυκλοφορίας.

  4. Εξυπακούεται, ότι ανάλογα θα εφαρμόζεται η παρούσα και σε περίπτωση που τ` ανωτέρω πρόσωπα κομίζουν είδη ατομικής χρήσεως τα οποία, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, δεν μπορούν να παραληφθούν ατελώς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο