Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.57/1980 Απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών των εγχωρίως παραγομένων ζωοτροφών.

(Απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών των εγχωρίως παραγομένων ζωοτροφών.)

 ΠΟΛ. 57,  1583/ 1981.  Απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών των εγχωρίως παραγομένων ζωοτροφών.

 

   Σχετικά με την απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών των ακαθαρίστων εσόδων των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που προέρχονται από πωλήσεις ζωοτροφών ( κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων ) και συνέχεια της διαταγής μας Σ. 285 /10 / 14-1-1980 (πολ. 6), σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του  Ν. 4055/ 1960, όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 1 του Ν.Δ. 460/ 1974 και 32 (παρ. 1 ) του Ν. 1041 / 1980, απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών που εισπράττεται κατά την εισαγωγή :

Α ) Τα ιχθυάλευρα, κρεατάλευρα, σογιάλευρα ( σογιόπιττα) ηλιάλευρα και ηλιοπλακούντες, που εισάγονται για τη διατροφή των ζώων.

Β ) Τα προσμίγματα και συμπληρώματα κτηνοτροφών και πτηνοτροφών.

  Αναλυτικότερα, τα είδη αυτά είναι τα κατωτέρω :

Ι. Προσμίγματα ζωοτροφών, δηλαδή πρωτεϊνούχα προσμίγματα ( συμπυκνώματα ζωοτροφών ή γενικοί ισορροπιστές), προσμίγματα ανοργάνων αλάτων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων, αντιβιοτικών κλπ. ( ειδικοί ισορροπιστές ), προσμίγματα που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα του γάλακτος και αζωτούχα μη πρωτεϊνικής φύσεως προσμίγματα ( με βάση την ουρία κλπ.).

Ι Ι. Συμπληρώματα ζωοτροφών, δηλαδή :

α ) απλά ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, αμινοξέα και αντιβιοτικά.

β ) μουρουνέλαιο

γ ) τονωτικά ζωοτροφών, δηλαδή υποπροϊόντα ζυμωτικών βιομηχανιών, υποπροϊόντα οινοπνευματοποιίας, σκόνη τυρογάλακτος, ένζυμα χρωστικών ουσιών, αντιοξειδωτικά συντηρητικά και γλυκαντικά, αρωματικές κλπ. του σιτηρεσίου ουσίες.

Ι Ι Ι. Ενισχυτικά ζωοτροφών, δηλαδή αυξητικά παραγόντων κοκκιδιαστατικών και γενικότερα ουσίες που έχουν φαρμακευτική ενέργεια ( χημειοθεραπευτικά κλπ. ) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα μίγματα ζωοτροφών. 

Γ ) Τα πλήρη μίγματα ζωοτροφών που προέρχονται από πρόσμιξη των ανωτέρω ειδών με δημητριακούς καρπούς ή με υποπροϊόντα κυλινδρομύλων και γεωργικών βιομηχανιών.

   Η απαλλαγή αυτή χωρεί, εφόσον τα είδη αυτά εισάγονται ύστερα από κοινή εγκριτική απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου.

2. Με τις διαταγές μας Σ. 285 / 10/ 14-1-1980, πολ. 6 και Σ. 6107/ 385/15-9-1980, πολ. 185 σας γνωρίσαμε ότι με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου, είχε εγκριθεί η ατελής εισαγωγή από το εξωτερικό των ανωτέρω ειδών μέχρι 31-12-1980.

3. Ήδη, με την κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών 232932/ 2730/ 10-12-1980, εγκρίζεται η ελεύθερη ( ατελής ) εισαγωγή στη χώρα των προϊόντων που αναφέρονται σ` αυτή, μέχρι 31-12-1981.

4. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4088/ 1960, όπως ερμηνεύτηκαν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τη γνωμοδότηση 269/ 1963, που έχει γίνει αποδεκτή από τη Διοίκηση, όταν ορισμένα είδη που εισάγονται από το εξωτερικό απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών. Τότε απαλλάσσονται από το φόρο αυτό και τα όμοια είδη που παράγονται στο εσωτερικό για το ίδιο χρονικό διάστημα.

   Ύστερα από τ` ανωτέρω τα ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που παράγουν τα προαναφερόμενα προϊόντα, απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1981.

5. Η απαλλαγή αυτή θα παρέχεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται με τη διαταγή μας Μ. 4629/ 680/ 1967, Πολ. 221, δηλαδή με την προσκόμιση σε σας από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση εγγράφου της Υπηρεσίας Ζωικής Παραγωγής ( Δ/νση Κτηνοτροφικών προϊόντων) ή της οικίας περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, από την οποία να προκύπτει ότι τα παραγόμενα απ` αυτή προϊόντα είναι όμοια με εκείνα τα είδη ζωοτροφών που κατονομάζονται στην προαναφερομένη κοινή Υπουργική απόφαση 232932/ 2730/ 10-12-1980.

6. Στις περιπτώσεις που σας καταλείπονται αμφιβολίες άν τα προϊόντα ζωοτροφών που παράγονται από κάποια επιχείρηση είναι ίδια με εκείνα που εισάγονται από το εξωτερικό, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών κατά την εισαγωγή, θα πρέπει να απευθύνεσθε στα κατά τόπους αρμόδια παραρτήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, για την παροχή σχετικών πληροφοριών.

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο