Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.45/1980 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής χρεών στο Δημόσιο από φορολογουμένους των σεισμοπλήκτων περιοχών της 24ης Φεβρουαρίου 1981.

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής χρεών στο Δημόσιο από φορολογουμένους των σεισμοπλήκτων περιοχών της 24ης Φεβρουαρίου 1981.)

 ΠΟΛ. 45,  1307 / 1981. Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής χρεών στο Δημόσιο από φορολογουμένους των σεισμοπλήκτων περιοχών της 24ης Φεβρουαρίου 1981.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :

1. Την κατάσταση που δημιουργήθηκε εξαιτίας των σεισμών της 24ης Φεβρουαρίου 1981 που έπληξαν τις περιοχές των Νομών Κορινθίας, Αττικής και Βοιωτίας,

2. Την ανάγκη αμέσου αποκατάστεως ομαλής οικονομικής ζωής και δραστηριοποιήσεως της οικονομίας στις ανωτέρω περιοχές.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνονται μέχρι 20 Μαρτίου 1981 οι προθεσμίες που έληξαν ή λήγουν από 24 Φεβρουαρίου 1981 έως 15 Μαρτίου 1981 για την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή των βεβαιωμένων χρεών στο Δημόσιο από κάθε φόρο, πρόστιμο, τέλη χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων :

   α) Από επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις περιοχές των Νομών Κορινθίας, Βοιωτίας και Διαμερίσματος Δυτικής Αττικής του Νομού Αττικής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ζημιών στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τους.

   β) Από ιδιώτες που έχουν την κατοικία τους στις ανωτέρω περιοχές και έχουν υποστεί ζημιές στην κατοικία τους από σεισμούς. Η ύπαρξη της ζημίας θα αποδεικνύεται από βεβαίωση του αρμόδιου Νομομηχανικού ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105 / 69 του ενδιαφερομένου.

2.  Ωσαύτως, με τις αυτές προϋπόθεσης παρατείνεται μέχρι της 20 Μαρτίου 1981 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των φυσικών προσώπων, των προσωπικών και περιορισμένης ευθύνης εταιριών, ως και των κοινοπραξιών τεχνικών έργων, που λήγει στις 5 Μαρτίου 1981, από τους φορολογουμένους των περιοχών των νομών Κορινθίας, Βοιωτίας και της Επαρχίας Μεγαρίδος του Νομού Αττικής.

3.  Αναστέλλεται μέχρι 20 Μαρτίου 1981 η λήψη αναγκαστικών μέτρων προς επιδίωξη εισπράξεως πάσης φύσεως οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες είναι βεβαιωμένες στα Δημόσια Ταμεία των προαναφερομένων περιοχών.

4.  Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο