Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.44/1980 Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του αγοραστή.

(Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του αγοραστή.)

 ΠΟΛ.  44, 1858/ 1981. ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ .  Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του αγοραστή.

 

   Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1978/ 80 παρέχεται απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον ο αγοραστής, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, διαμένει μονίμως για 2 τουλάχιστον χρόνια προ της αγοράς στη διοικητική περιφέρεια του νομού που βρίσκεται η αγοραζόμενη οικία, διαμέρισμα ή οικόπεδο.

  Εξάλλου, εκτός των προβλεπομένων από ανωτέρω άρθρο δικαιολογητικών απαιτείται να επισυναφθεί στην υποβαλλόμενη δήλωση φόρου μεταβιβάσεως και πιστοποιητικό του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας, περί της οικογενειακής καταστάσεως του αγοραστή, για την απόδειξη της ιδιότητας του εγγάμου και του αριθμού και ης ηλικίας των προστατευομένων τέκνων του.

   Μεταξύ των προσώπων  που ζητούν την απαλλαγή αυτή περιλαμβάνοντα και κατηγορίες ομογενών εκ Τουρκίας , Β.  Ηπείρου  και Κύπρου , οι οποίοι μολονότι διαμένουν για πολλά έτη στην Ελλάδα είναι εφοδιασμένοι με άδεια παραμονής του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και ως η έχοντες την Ελληνική Ιθαγένεια αδυνατούν να προσκομίσουν το ανωτέρω πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, με συνέπεια να μη μπορούν να τύχουν της ανωτέρω απαλλαγής. 

   Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι στο παρελθόν έχουν ληφθεί υπέρ των κατηγοριών αυτών νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτησή τους, λόγω της Ελληνικής τους εθνικότητας, κρίνεται σκόπιμο όπως τύχουν και της απαλλαγής από το φόρο μεταβιβάσεως κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, αντικαθιστώντας το ανωτέρω πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του Δήμου ή Κοινότητας με οποιοδήποτε άλλο Ελληνικής Δημοσίας Αρχής ( Υπ.  Εσωτερικών,  Υπ.  Δημοσίας Τάξεως, Ληξιαρχείου  κλπ. ), από το οποίο να προκύπτουν τα αιτούμενα στοιχεία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο