Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.42/1980 Τρόπος υπολογισμού των υπαγομένων στο φόρο κύκλου εργασιών ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων πολυτελείας κλπ.

(Τρόπος υπολογισμού των υπαγομένων στο φόρο κύκλου εργασιών ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων πολυτελείας κλπ.)

 ΠΟΛ. 42, 15/ 1981. Τρόπος υπολογισμού των υπαγομένων στο φόρο κύκλου εργασιών ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων πολυτελείας κλπ.  

 

   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

 1. Με τη διαταγή μας Κ. 8259/ 682/ 1975, ΠΟΛ. 436 έχει διευκρινιστεί ότι φιλοδώρημα που παρέχεται στους σερβιτόρους των κέντρων διασκεδάσεως και πολυτελείας, το οποίο εισπράττεται με το αντίτιμο του αγοραζομένου ή καταναλισκομένου είδους, δεν αποτελεί έσοδο των κέντρων αυτών για τον υπολογισμό του φόρου που επιβάλλεται με το Ν. Δ. 254/1973, αλλά αμοιβή παρεχόμενη από τους πελάτες στους σερβιτόρους για τις παρεχόμενες από αυτούς περιποιήσεις κτλ.

2. Για αυτούς τους λόγους το φιλοδώρημα των σερβιτόρων των κέντρων διασκεδάσεως και πολυτελείας εφ` όσον αποδεικνύεται ότι περιήλθε τελικά σε αυτούς, δε θα πρέπει να συνυπολογίζεται στα ακαθάριστα έσοδα αυτών, προκειμένου να υπολογιστεί ο οφειλόμενος φόρος κύκλου εργασιών στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδά τους υπάγονται στο φόρο αυτό (Ζαχαροπλαστεία πολυτελείας κτλ. ). 

3.  Εξάλλου, με τη διαταγή μας Ν. 1112/ 118/1975, πολ. 66, ενόψει και της 995/ 74 γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σας πληροφορήσαμε ότι για τον υπολογισμό του φόρου κύκλου εργασιών επί των ακαθαρίστων εσόδων των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, συνυπολογίζονται και οι επιβαλλόμενοι στα προϊόντα έμμεσοι φόροι καθώς και οι κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων ( φόρος πολυτελείας, φόρος καταναλώσεως απορρυπαντικών, εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., κτλ. ).

4. Επομένως, εφόσον συντρέχει περίπτωση υπαγωγής στο φόρο κύκλου εργασιών των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδάσεως και κέντρων πολυτελείας (Ζαχαροπλαστεία πολυτελείας κτλ.), για τον υπολογισμό του φόρου αυτού, πρέπει να συνυπολογίζεται στα ακαθάριστα έσοδά τους και ο φόρος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του Ν.Δ. 254/ 1973.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο