Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.39/1980 Αρμόδιος Οικ. Έφορος για τη διαπίστωση του γεγονότος της εκπληρώσεως των στεγαστικών αναγκών του δανειολήπτου είναι ο Οικ. Έφορος της Φορολογίας  Εισοδήματος.

(Αρμόδιος Οικ. Έφορος για τη διαπίστωση του γεγονότος της εκπληρώσεως των στεγαστικών αναγκών του δανειολήπτου είναι ο Οικ. Έφορος της Φορολογίας  Εισοδήματος.)

 ΠΟΛ.39, 2536/1981, Αρμόδιος Οικ. Έφορος για τη διαπίστωση του γεγονότος της εκπληρώσεως των στεγαστικών αναγκών του δανειολήπτου είναι ο Οικ. Έφορος της Φορολογίας  Εισοδήματος.

 

 

   1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3, περίπτωση α.3 της διαταγής μας Α. 1767/73/πολ.51/1980, ο οικονομικός έφορος ο αρμόδιος για τη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων είναι και αρμόδιος για τη χορήγηση πιστοποιητικού, που απαιτείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου του στεγαστικού δανείου, που προορίζεται :

    <<Για την αγορά οικίας ή διαμερίσματος, επειδή η υπάρχουσα κατοικία του δανειολήπτου δεν πληροί τις στεγαστικές ανάγκες αυτού, του γεγονότος τούτου διαπιστουμένου υπό του Οικονομικού Εφόρου στην περιφέρεια του οποίου κείται η μή πληρούσα τις στεγαστικές ανάγκες ως άνω κατοικία>>.

   2. Διευκρινίζοντας την ανωτέρω περίπτωση της διαταγής μας, σας γνωρίζουμε, ότι αρμόδιος Οικονομικός Έφορος για τη διαπίστωση του γεγονότος της μή πληρώσεως των στεγαστικών αναγκών του δανειολήπτου, στην περίπτωση της υπ` αυτούς αγοράς οικίας ή διαμερίσματος, είναι ο Οικονομικός Έφορος της Φορολογίας Εισοδήματος, στη περιφέρεια του οποίου κείται το μή πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες ακίνητο.

   3. Συνεπώς, ο Οικονομικός Έφορος της Φορολογίας Εισοδήματος είναι αρμόδιος :

   α) Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού, επί στεγαστικού δανείου, που χορηγείται στις περιπτώσεις β.1, 2, 3 της παραγράφου 3 της ανωτέρω διαταγής μας και

   β) Για τον έλεγχο της διαπιστώσεως της μή πληρώσεως των στεγαστικών αναγκών του δανειολήπτου, στην προαναφερθείσα περίπτωση α.3 της παραγράφου 3 της διαταγής μας αυτής, ήτοι στην περίπτωση της υπό του δανειολήπτου αγοράς οικίας ή διαμερίσματος.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο