Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.38/1980 Κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων.

(Κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων.)

 ΠΟΛ. 38, 18116/1981, Κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων.

 

 

     Κοινοποιούμε κατωτέρω την υπ` αριθ. 20903 από 4 Δεκεμβρίου 1980 αναφορά του Οικονομικού Εφόρου ΦΑΕΕ Αθηνών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα και γνωρίζουμε, ότι συμφωνούμε απόλυτα πρός την πρόταση αυτού, περί κοινοποιήσεως των εκδιδομένων από τις Οικονομικές Εφορίες Κεφαλαίου καταλογιστικών  πράξεων κατά ανωνύμων εταιριών από τις Οικονομικές Εφορίες της τοποθεσίας, που βρίσκεται η έδρα αυτών, δηλαδή από τις Οικονομικές Εφορίες εισοδήματος. Και τούτο, γιατί η πρόταση αυτή είναι σύμφωνη και με τα οριζόμενα στη Δ/γη μας Ε. 5984/4493, πολ. 116 από 21 Μαΐου 1980.

 ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση Καταλογιστικών πράξεων Οικον. Εφόρων Κεφαλαίου.

 ΣΧΕΤ : Ε.   5984/4493/πολ.  116/21.5.1980 διαταγή.

   1. Με την παρ. 3 της ανωτέρω σχετικής διαταγής, ορίζεται ότι η Οικον. Έφοροι Κεφαλαίου πρέπει ν` αποστέλλουν στις αρμόδιες Οικον. Εφορίες (Εισοδήματος) τις πρός επίδοση καταλογιστικές τους πράξεις, για φορολογουμένους που διαμένουν, κατοικούν κ.λ.π. εκτός της έδρας της Οικον. Εφορίας.

  2. Σύμφωνα με τη διαταγή αυτή, μας αποστάλθηκαν από Οικον. Εφορίες Κεφαλαίου, καταλογιστικές πράξεις κατά Ανωνύμων Εταιριών της αρμοδιότητάς μας, που εδρεύουν σε απομακρυσμένους Δήμους-Κοινότητες της περιφέρειας μας.

   Για την επίδοση των πράξεων αυτών αντιμετωπίζουμε τεράστιες δυσκολίες, λόγω των μεγάλων αποστάσεων.

  3. Κατόπιν των ανωτέρω, νομίζουμε ότι για να διευκολυνθεί η επίδοση καταλογιστικών πράξεων Κεφαλαίου, κατά Ανωνύμων Εταιριών, πρέπει οι πράξεις αυτές να αποστέλλονται στον Οικον. Έφορο (Εισοδήματος) που είναι κοντύτερα στη διεύθυνση της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας.

Τούτο πρέπει να ορισθεί με νεώτερη διαταγή σας.

              Ο Οικον. Έφορος ΦΑΕΕ Αθηνών (Τ.Σ.) Υπογραφή)

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο