Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-1995 ]

ΠΟΛ.1081/16.3.1995 Τροποποίηση της απόφασής μας αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.)

(Τροποποίηση της απόφασής μας αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16/3/1995
Αρ. Πρωτ :1035752/2319/51/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
2. ΚΕ.Π.Υ.Ο
Δ/ΝΣΗ 30η

ΠΟΛ 1081

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασής μας υπ' αριθμ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.).

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/91 Τ.Α.).
 2. Τις διατάξεις της αποφ. 2032190/5082/0016/31.5.91. (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.)
 3. Τα Π.Δ.96/93, 104/94 και τις πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 2098/7.7.92 και 2302/94 αναφορικά με την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και τρεχουσών συναλλαγών.

4) Τις διατάξεις του ν.δ. 321/69 (ΦΕΚ 205/Τ.Α.) "Περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού".
5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6/Τ.Α.) Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) κ.λπ.
6) Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β'94), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7) Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών επιστροφής του φόρου εισοδήματος.

Αποφασίζουμε

Α. Η Γ' κατηγορία του άρθρου 3 της αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91, Τ.Β.) απόφασης καταργείται και ισχύουν για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων των μονίμων κατοίκων εξωτερικού οι διατάξεις των κατηγοριών Α' και Β' του ιδίου άρθρου.

Β. Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Γ. Η παρούσα που ισχύει από 1.3.95 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο