Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.37/1980 Έκπτωση εισφορών που καταβάλλονται υποχρεωτικά σε αλλοδαπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

(Έκπτωση εισφορών που καταβάλλονται υποχρεωτικά σε αλλοδαπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως.)

 ΠΟΛ. 37, 5082/1981, Έκπτωση εισφορών που καταβάλλονται υποχρεωτικά σε αλλοδαπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

 

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3323/1955 σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υπόκεινται όσοι έχουν πραγματοποιήσει εισοδήματα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια που έχουν και τον τόπο της κατοικίας ή διαμονής τους.

2. Με τις διατάξεις της περιπτώσεως δ` της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ.` 3323/1955, ως ισχύει, ορίζεται ότι από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι από το νόμο υποχρεωτικές εισφορές που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους, χωρίς να γίνεται διάκριση άν πρόκειται για ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το συνολικό εισόδημα του αλλοδαπού που απέκτησε εισόδημα στην Ελλάδα εκπίπτονται οι υποχρεωτικές εισφορές που κατέβαλε σε αλλοδαπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, εφόσον αποδεικνύεται ότι :

  α. η καταβολή των εισφορών είναι υποχρεωτική για τον υπόχρεο, σύμφωνα με το δίκαιο της αλλοδαπής Χώρας, στην οποία έχει την έδρα του ο οργανισμός κοινωνικής ασφαλίσεως.

   β. το ποσό των εισφορών δέν έχει εκπεσθεί  από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός του  στην αλλοδαπή Χώρα, όπου τυχόν υποχρεούται να υποβάλλει σχετική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

4. Ευνόητο είναι ότι η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο