Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.23/1980 Δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας κατά την μεταβίβαση επιβατικού αυτοκινήτου Δ. Χ.  (μετά ή άνευ μετρητού ) λόγω δωρεάς ή προικός.

(Δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας κατά την μεταβίβαση επιβατικού αυτοκινήτου Δ. Χ.  (μετά ή άνευ μετρητού ) λόγω δωρεάς ή προικός.)

 ΠΟΛ. 23, 720/ 1981. Δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας κατά την μεταβίβαση επιβατικού αυτοκινήτου Δ. Χ.  (μετά ή άνευ μετρητού ) λόγω δωρεάς ή προικός.

 

 1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955, ώς εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, θεωρείται και κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται :

α) από την εκχώρηση κάθε δικαιώματος που έχει σχέση με την άσκηση της επιχειρήσεως ή του επαγγέλματος.

β) από την εκχώρηση ολοκλήρου επιχειρήσεως ή αΰλων στοιχείων της.

2. Για την εξυπηρέτηση του κοινού το Ελληνικό Δημόσιο χορήγησε, άνευ ανταλλάγματος, σε ορισμένα πρόσωπα άδεια κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως η οποία είναι προσωπική, επιτρεπομένης της μεταβιβάσεώς της μόνο στης περιπτώσεις που προβλέπει  νόμος.

3. Με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 588/1977 ορίζεται ότι, επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (μετά ή άνευ μετρητού), για τα οποία υπάρχει απαγόρευση μεταβιβάσεως της αδείας από τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται να μεταβιβάζωνται ελεύθερα κατά κυριότητα μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτών, εν όλω ή εν μέρει, μόνο σε επαγγελματίες αυτοκινητιστές ή επαγγελματίες οδηγούς αυτοκινήτων που ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα τούτο και είναι γραμμένοι στο Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών.

4. Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν. 588/ 1977, ορίζεται ότι, κατά την πρώτη μεταβίβαση  του επιβατικού αυτοκινήτου Δημοσίας χρήσεως ( ετά ή άνευ μετρητού ) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955. Ο συντελεστής που θα εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή καθορίζεται σε 35% επί της αξίας της αδείας κυκλοφορίας κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου Δ. Χρήσεως.

5. Σε εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων άν ο δικαιούχος της αδείας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου Δ.Χ. μεταβιβάσει αυτή επ` ανταλλάγματι, αποκτά ορισμένη ωφέλεια ίση με την αξία της μεταβιβαζομένης αδείας κυκλοφορίας ( υπεραξίας), η οποία φορολογείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955. Όταν όμως, η μεταβίβαση γίνεται για χαριστική αιτία ( δωρεά ή προίκα) δεν προκύπτει ωφέλεια κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 32, για τον μεταβιβάζοντα δωρητή ή προικοδότη και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα φορολογίας της υπεραξίας του μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν μόνο οι γενικές διατάξεις περί φορολογίας δωρεών και προικών του Ν.Δ. 118/1973.

6. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 588/1977, οι οποίες ορίζουν, ότι ο φόρος 35% επί της υπεραξίας του μεταβιβαζομένου επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως καταβάλλεται από τον πωλητή εφ` άπαξ προ της συντάξεως της πράξεως μεταβιβάσεως, δηλαδή οφείλεται μόνο στην περίπτωση πωλήσεως της αδείας κυκλοφορίας του επιβατικού αυτ/ του  δημοσίας χρήσεως και όχι επί μεταβιβάσεως για χαριστική αιτία ( δωρεά ή προίκα).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο