Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.22/1980 Παράταση προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας.

(Παράταση προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας.)

 ΠΟΛ. 22, 1202/1981, Παράταση προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  1. Η προθεσμία για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (Ν. 11/1975) και την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου από το φόρο αυτό, που σύμφωνα με τις αποφάσεις μας Κ. 13082/1044 (πολ. 177) 23-12-1978, Κ. 1005/124 (πολ.15) 27-1-1979, Κ. 1877/238 ( πολ. 30 ) 22-2-1979, Κ. 4857/631 (πολ. 100) 25-51979, Κ. 6488/801 (πολ. 140) 27-7-1979, Κ. 8020/ 898 (πολ.177) 25-9-1979, Κ. 9830/ 1097 (πολ. 221) 22-11-1979, Κ. 10827/1192 (πολ. 242) 23-12-1979, Κ. 1239/108 (πολ. 41) 9 Φεβρουαρίου 1980, Κ. 3078/ 137/ 10-4-1980., Κ. 7139/ 231/30-7-1980 (πολ. 162) και Κ. 10266/ 310 (πολ. 223) 29-11-1980, έληξε την 30 Ιανουαρίου 1981, παρατείνεται από της λήξεώς της, μέχρι και την 30η Απριλίου 1981.

2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο