Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.20/1980 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 Βδ` του άρθρου 4 του Α.Ν. 1521/50 και στην αγορά της ψιλής κυριότητας.

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 Βδ` του άρθρου 4 του Α.Ν. 1521/50 και στην αγορά της ψιλής κυριότητας.)

 ΠΟΛ. 20, 104/1981, Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 Βδ` του άρθρου 4 του Α.Ν. 1521/50 και στην αγορά της ψιλής κυριότητας.

 

     Παίρνοντας  αφορμή από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 Βδ` του Α.Ν. 1521/50, όπως ισχύουν, απαλλαγής,  όχι μόνο επί αγοράς πλήρους κυριότητας, αλλά και επί αγοράς της ψιλής κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου επί ακινήτου δικαιώματος, σας πληροφορούμε τα εξής :

    Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 Βδ` του ανωτέρω νόμου, καθώς και του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1084/1971, συνάγεται ότι απαλλάσσεται από το φόρο μεταβιβάσεως η αγορά ακινήτου κατά το ποσοστό, που καλύπτεται η αγοραία αξία του με κεφάλαια εισαχθέντα αποδεδειγμένα από την αλλοδαπή, εφόσον η αγορά πραγματοποιείται   από ομογενή (Έλληνα το γένος), Έλληνα ναυτικό,  Έλληνα εργάτη και με τις προϋποθέσεις, που θέτει ο νόμος για κάθε περίπτωση.

    Ερμηνεύοντας τις διατάξεις αυτές και ενόψη του σκοπού του νόμου, ο οποίος συνίσταται στην παροχή κινήτρων, για την εισαγωγή από ομογενείς, Έλληνες ναυτικούς ή εργάτες συναλλάγματος και την επένδυση αυτού σε ακίνητα στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχυθεί ο δεσμός των δικαιούχων με την πατρίδα, γίνεται δεκτό ότι η παρεχόμενη απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως με τις διατάξεις της παρ. 1 Βδ` του άρθρου 4 του Α.Ν. 1521/50 καταλαμβάνει όχι μόνο την αγορά της πλήρους, αλλά και της ψιλής  κυριότητας, όπως και κάθε άλλου εμπράγματου επί ακινήτου δικαιώματος. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο