Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.11/1980 Είσπραξη φόρου εισοδήματος με προεκδιδόμενα  μηχανογραφικά τριπλότυπα

(Είσπραξη φόρου εισοδήματος με προεκδιδόμενα  μηχανογραφικά τριπλότυπα)

 ΠΟΛ. 11, 976/ 16.1.1981.   Είσπραξη φόρου εισοδήματος με προεκδιδόμενα  μηχανογραφικά τριπλότυπα.

 

1.  Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται, για την απλούστευση των διαδικασιών και την διευκόλυνση των πολιτών στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, περιλαμβάνεται και η απόφαση ας να γίνεται η πλήρωση των φόρων μέσω Τραπεζών.

2.  Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται με επιτυχία το σύστημα εισπράξεως του φόρου εισοδήματος και των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων με μηχανογραφικά τριπλότυπα και μέσω των Τραπεζών, από διετίας μεν στην περιοχή Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από έτους δε στις πόλεις Λάρισα, Βόλο, Πάτρα, Ηράκλειο, και Χαλκίδα.

3.  Το σύστημα αυτό αποφασίστηκε να επεκταθεί από το 1981 και στις πόλεις Κόρινθο, Καλαμάτα, Λαμία, Αίγιο, Κατερίνη, Ελευσίνα, Καβάλα, Ναύπλιο, Πύργο, Λιβαδειά, Τρίπολη, Σπάρτη και Χανιά προς διευκόλυνση των φορολογικών υπηρεσιών και των φορολογουμένων.

4.  Με τον τρόπο αυτό θα στέλνονται στην κατοικία των φορολογουμένων από το Μηχανογραφικό Κέντρο μαζί με τα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος και τα ειδικά έντυπα τριπλότυπα με τα οποία αυτοί θα μπορούν να πληρώνουν την οφειλή τους εφάπαξ ή με δόσεις σε οποιοδήποτε κατάστημα των Τραπεζών, Εθνικής, Εμπορικής, Ιονικής και Λαϊκής, Πίστεως και Γενικής και σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο εκάστης πόλεως των περιοχών που εφαρμόζεται το σύστημα.

5.  Προς ενημέρωση των φορολογουμένων της περιφερείας σας, παρακαλούμε να αναρτήσετε σε εμφανές σημείο την ανακοίνωση αυτή που σας στέλνουμε και να φροντίσετε να καταχωρηθεί το περιεχόμενο αυτής στον τοπικό Τύπο. Επίσης ανά δύο αντίτυπα αυτών να παραδοθούν στα οικία Δημόσια Ταμεία για να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων.

6.  Εφιστάτε ιδιαιτέρως η προσοχή των Δημοσίων Ταμείων, τα οποία θα έχουν και την ευθύνη της παρακολουθήσεως και εφαρμογής του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την αρμοδία Δ/ νση εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων  ( Δ 21) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο