Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.226/1980 Περί διαγραφής της βεβαιωθείσης εισφοράς ΤΣΑΙΚΑ  στα αγροτικά φορτηγά αυτοκίνητα ΙΧ.

(Περί διαγραφής της βεβαιωθείσης εισφοράς ΤΣΑΙΚΑ  στα αγροτικά φορτηγά αυτοκίνητα ΙΧ.)

 ΠΟΛ. 226 . 3693/ 1980, Περί διαγραφής της βεβαιωθείσης εισφοράς ΤΣΑΙΚΑ  στα αγροτικά φορτηγά αυτοκίνητα ΙΧ.

 

  Σε συνέχεια των αριθ. Μ 1548/ 190/ πολ. 123 / 6-6-1980 και Τ. 2421/ 409/ πολ. 159 / 25 -7-80 Δ /γων μας, με τις οποίες παρασχέθηκαν οδηγίες για τη διαγραφή της βεβαιωθείσης εισφοράς υπέρ ΤΣΑ - ΙΚΑ  στα αγροτικά φορτηγά αυτοκίνητα ΙΧ, και επειδή το ΜΗ.Κ.Υ.Ο  ολοκλήρωσε την ανατεθείσα σ` αυτό εργασία και απέστειλε σε εσάς τις καταστάσεις διαγραφής της βεβαιωθείσης εισφοράς στα αγροτικά φορτηγά αυτοκίνητα που εξαιρέθηκαν αυτής, παρακαλούμε όπως προέλθετε αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή της εισφοράς και όπου συντρέχει περίπτωση για την επιστροφή της .

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο