Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.237/1980 Tέλη χαρτοσήμου επί αμοιβών, που καταβάλλονται σε μεταφορικά γραφεία

(Tέλη χαρτοσήμου επί αμοιβών, που καταβάλλονται σε μεταφορικά γραφεία)

 ΠΟΛ. 237,  8106 / 1980. Tέλη χαρτοσήμου επί αμοιβών, που καταβάλλονται σε μεταφορικά γραφεία.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Με την εγκύκλιό μας 40/1977, με την οποία κοινοποιήθηκε την 30-6-1977 το Π.Δ. 99/1977 <<περί Κώδικος Φορολογικών  Στοιχείων>>, έγινε γνωστό, ότι τα μεταφορικά γραφεία, τα οποία δεν είναι μεταφορείς, αλλά πράκτορες μεταφορών, υποχρεούνται στην καταβολή τέλους χαρτοσήμου 2%, επί της συνολικής ακαθάριστης αμοιβής τους, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του αριθμού 15ε του Κώδικα Χαρτοσήμου.

2. Μετά την ανωτέρω χρονολογία (1-7-1977), οι Οικονομικοί Έφοροι άρχισαν να αναζητούν από τα μεταφορικά γραφεία για τις αμοιβές τους τέλος χαρτοσήμου 2% και για το πρό της 1-7-1977 χρονικό διάστημα, ενώ αυτά είχαν εισπράξει από τους πελάτες τους τέλος χαρτοσήμου 1%.

3. Με τη διαταγή μας Σ. 655/21/πολ. 18/30-1-1879  διευκρινίστηκε, ότι το τέλος χαρτοσήμου 2%, που οφείλεται  στις αμοιβές των μεταφορικών γραφείων, να μην αναζητηθεί  αναδρομικά (μέχρι 30-6-1977), αλλά τούτο να καταβάλλεται από 1-7-1977 και εφεξής (χρονολογία κοινοποιήσεως του νέου  Κ.Φ.Σ.-ΠΔ 99/1977).

4. Μέχρι τη χρονολογία κοινοποιήσεως της ανωτέρω διαταγής μας (30-1-1979), μερικά μεταφορικά γραφεία εξακολουθούν και μετά τη χρονολογία κοινοποιήσεως του νέου Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (1-7-1977), να καταβάλλουν επί των αμοιβών τους τέλος χαρτοσήμου  1% αντί 2%, για το λόγο, ότι οι αρμόδιοι Οικονομική Έφοροι δέχονταν τις σχετικές δηλώσεις  καταβολής του τέλους χαρτοσήμου με 1% αντί 2%, με συνέπεια, για το  χρονικό διάστημα  1/7/77-30/1/1979 να υποχρεούνται να καταβάλουν σήμερα επί πλέον τέλος χαρτοσήμου  1% (διαφορά του 2%-1%), το οποίο ουδέποτε εισέπραξαν από τους πελάτες τους.

5. Ενόψει των ανωτέρω, εγκρίνουμε όπως, τα μεταφορικά γραφεία, τα οποία εισέπραξαν τέλος χαρτοσήμου 1% στις αμοιβές, που πραγματοποίησαν από1/7/1977 μέχρι και 30/1/1979, καταβάλλουν το εισπραχθέν υπ` αυτών ως άνω τέλος 1%και όχι 2%.

6. Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι όσα μεταφορικά γραφεία για τις αμοιβές, που πραγματοποίησαν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (1/7/77-30/1/79) κατέβαλαν τέλος χαρτοσήμου 2%, τούτο θεωρείται ότι καλώς καταβλήθηκε.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο