Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.236/1980 Περί αναστολής εφαρμογής της Σ.4935/155/30.6.77 αποφάσεώς μας.

(Περί αναστολής εφαρμογής της Σ.4935/155/30.6.77 αποφάσεώς μας.)

 ΠΟΛ. 236. 8105/1980, Περί αναστολής εφαρμογής της Σ.4935/155/30.6.77 αποφάσεώς μας.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περιπτώσεως θ` του άρθρου 49 του Π. Δ/τος 99/1977 <<περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων>>.

2. Τις αποφάσεις μας  Σ.8122/255/8.12.77,  Σ. 4764/119/22.6.78,  Σ. 5245/136/24.7.78,  Σ. 5933/147/25.8.78,  Σ. 6457/168/23.9.78,  Σ. 5763/144/17.8.78,  Σ.8395/199/23.12.78,  Σ.754/15/30.1.79,  Σ. 1268/27/28.2.79,  Σ. 1948/47/30.3.79,  Σ.  2484/62/18.4.79,  Σ.3102/83/25.5.79,  Σ. 4210/112/18.7.79,  Σ. 5580/130/20.9.79,  Σ. 7412/154/22.12.79,  Σ. 604/13/29.1.80,  Σ. 1289/22/27.2.80,  Σ. 1888/30/27.3.80,  Σ. 2622/39/28.4.80,  Σ. 4111/56/30.6.80 και  Σ. 6328/72/30.9.80, με τις οποίες έχει ανασταλεί η εφαρμογή της  Σ. 4935/155/30.6.77 αποφάσεώς μας <<περί υποχρεωτικής χρησιμοποιήσεως  Ταμειακών Μηχανών από μερικούς επιτηδευματίες  και χαρακτηριστικά αυτών >> μέχρι και της 31 Δεκεμβρίου 1980.

3. Την ανάγκη εναρμονίσεως του θεσπιζόμενου με την ανωτέρω απόφαση μέτρου πρός τις νέες   φορολογικές ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τον Κ.Φ. Στοιχείων.

Αποφασίζουμε

     Αναστέλλουμε την εφαρμογή της  Σ. 4935/155/30.6.77 αποφάσεώς μας μέχρι και της 30 Ιουνίου 1981.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο