Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.232/1980 Φόρος κύκλου εργασιών στα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πελατών

(Φόρος κύκλου εργασιών στα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πελατών)

 ΠΟΛ. 232, 8057 /1980, Φόρος κύκλου εργασιών στα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πελατών.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα. σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Με τη διαταγή μας  Λ. 9440/310/ πολ.202/ 14-10-1980 σας γνωρίσαμε ότι μεταξύ των άλλων εσόδων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που υπάγονται στο φόρο κύκλου εργασιών βάση των ισχυουσών διατάξεων, περιλαμβάνονται και τα έσοδα τα οποία προέρχονται από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πελατών τους.

2. Διευκρινίζοντας την προαναφερόμενη διαταγή μας , σας πληροφορούμε ότι η υπαγωγή στο φόρο κύκλου εργασιών των εσόδων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πελατών τους ενόψει των αμφισβητήσεων σχετικά με την υπαγωγή τους ή μη στο χώρο αυτό, ισχύει για τα έσοδα που πραγματοποιούνται από 1-11-1980 και μετέπειτα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο