Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.214/1980 Επίσπευση ελέγχου, βάσει άρθρου 18 ΝΔ 4242/62 και παρ. 2 άρθρου 56 Ν. 814/78, υποθέσεων φόρου κύκλου εργασιών και τελών χαρτοσήμου

(Επίσπευση ελέγχου, βάσει άρθρου 18 ΝΔ 4242/62 και παρ. 2 άρθρου 56 Ν. 814/78, υποθέσεων φόρου κύκλου εργασιών και τελών χαρτοσήμου)

 ΠΟΛ. 214, 7251/1980, Επίσπευση ελέγχου, βάσει άρθρου 18 ΝΔ 4242/62 και παρ. 2 άρθρου 56 Ν. 814/78, υποθέσεων φόρου κύκλου εργασιών και τελών χαρτοσήμου.

  Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας ανακοινώνουμε τα εξής:

1. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 18του ΝΔ 4242/62 και της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 814/78, σε περίπτωση παραλείψεως υποβολής δηλώσεως αποδόσεως του οφειλόμενου φόρου κύκλου εργασιών και των τελών χαρτοσήμου που αποδίδονται βάσει του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, παρέχεται η ευχέρεια στον Οικον. Έφορο να προβαίνει στην άμεση προσωρινή βεβαίωση των εν λόγω φόρων, εντός του συντομότερου χρονικού διαστήματος, χωρίς να αναμένει τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, που είναι απαραίτητος για την οριστική εγγραφή (Σχετ. Εγκ. 106/62, σελ. 34, 35 και Σ. 8418/978/30-12-78, πολ. 182).

2. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλές   επιχειρήσεις δεν έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους  στις προαναφερόμενες φορολογίες, με αποτέλεσμα τη σοβαρή καθυστέρηση εισπράξεως από το Δημόσιο των εσόδων του, καίτοι οι υπόχρεοι προς απόδοση επιρρίπτουν, κατά κανόνα, τα αντίστοιχα ποσά στους αντισυμβαλλομένους .

 3. Κατόπιν των ανωτέρω, προς το σκοπό της  ταχύτερης βεβαιώσεως των δημοσίων  εσόδων, παρακαλούμε για τον κατά προτεραιότητα άμεσο έλεγχο των επιχειρήσεων, που παρέλειψαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στις εν λόγο φορολογίες και τον καταλογισμό των οφειλομένων ποσών, κατ` εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων .

4. Σχετικά διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μή επιτεύξεως εξώδικης λύσεως της διαφοράς και ασκήσεως προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια, θα βεβαιώνεται αμέσως ολόκληρο το ποσό που καταλογίζεται με την προσωρινή πράξη ( και όχι το 20 %), το οποίο και θα καταβάλλεται εφάπαξ, καθόσον, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Ν.Δ.4242/62, τα ένδικα μέσα δεν αναστέλλουν την προσωρινή βεβαίωση του φόρου.

 

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο