Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.247/1980 Ο αιτούμενος απαλλαγή  από το Φ.Μ.Α. κατά την αγορά πρώτης κατοικίας δεν μπορεί να επικαλεστεί τον τρόπο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 814/78.

(Ο αιτούμενος απαλλαγή  από το Φ.Μ.Α. κατά την αγορά πρώτης κατοικίας δεν μπορεί να επικαλεστεί τον τρόπο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 814/78.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 ΠΟΛ. 247,  8312/ 23. 12. 80, Ο αιτούμενος απαλλαγή  από το Φ.Μ.Α. κατά την αγορά πρώτης κατοικίας δεν μπορεί να επικαλεστεί τον τρόπο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 814/78.

   Παίρνοντας αφορμή από ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με την εφαρμογή ή όχι των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 814/78, όπως ισχύει, στις μεταβιβάσεις ακινήτων, που απαλλάσσονται από το φόρο μεταβιβάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 1 το Ν. 1078/1980, σας ανακοινώνουμε τα εξής :

   Από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 των ανωτέρω Ν. 1078/80 προκύπτει, ότι η απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι 1.500.000 δρχ. κλπ.

   Περαιτέρω με το άρθρο 49 του Ν. 814/78, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 35 του Ν. 1041 /80, ορίζεται ότι σε μεταβιβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, που θα γίνουν μέχρι τέλους του έτους 1980, σε εκτέλεση συμβολαιογραφικών προσυμφώνων που έχουν υπογραφεί μέχρι την 12-9-1978 ο φόρος μεταβιβάσεως, θα υπολογίζεται στο τίμημα που αναγράφεται στο προσύμφωνο, προσαυξανόμενο με ποσοστό 12% για κάθε χρόνο, που πέρασε από της υπογραφής του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου μέχρι του χρόνου της υπογραφής του οριστικού συμβολαίου.

   Από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι για την εφαρμογή των απαλλακτικών διατάξεων του Ν, 1078/80 λαμβάνεται υπόψη η  αγοραία αξία των μεταβιβαζομένων ακινήτων κατά το χρόνο καταρτίσεως του οριστικού συμβολαίου, ενώ ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ακινήτων σε εκτέλεση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, κατά τα ανωτέρω γίνεται κατά τρόπο πλασματικό.

   Ύστερα από τα πιο πάνω, οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.814/78 δεν μπορούν να εφαρμοσθούν παράλληλα με εκείνες του άρθρου 1 του Ν.1078/80 και συνεπώς  ο αιτούμενος απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως κατά την αγορά πρώτης κατοικίας  δεν μπορεί να επικαλεστεί τον τρόπο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας του ακινήτου, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.814/78. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο