Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.213/1980 Περί μη απαλλαγής εκ των τελών κυκλοφορίας των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν αλλοδαπά Ιπποδρόμια (Τσίρκο).

(Περί μη απαλλαγής εκ των τελών κυκλοφορίας των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν αλλοδαπά Ιπποδρόμια (Τσίρκο).)

 ΠΟΛ. 213. 5649 /1980, Περί μη απαλλαγής εκ των τελών κυκλοφορίας των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν αλλοδαπά Ιπποδρόμια (Τσίρκο).

 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2367/1953, η κυκλοφορία στη χώρα μας των αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει υπόκειται σε τέλη κυκλοφορίας που ορίζονται με τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

2.  Εξάλλου, όπως έχει αποφανθεί και το ΣτΕ (αποφ.  560/1960 ) οι προαναφερόμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή, είτε τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων μέσα στην επικράτεια είτε για την κίνησή τους μέσα σε περιορισμένους χώρους.

3.  Τέλος, σύμφωνα με της διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1του Ν. 2367/1953, όπως ισχύει, αυτοκίνητο όχημα κατά την έννοια του νόμου αυτού νοείτε κάθε τροχοφόρο όχημα που κινείται με μηχανή, εξαίρεση αυτών που κυκλοφορούν σε τροχιές και των ηλεκτροκινήτων με κεραία λεωφορείων και περιορίζεται να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα ή και αμφότερα, που βρίσκονται είτε στο ίδιο όχημα είτε στο ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που κινείται από πρώτο.

4.  Κατά την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων γεννήθηκε το θέμα αν υπόκεινται  στα τέλη κυκλοφορίας και τα αυτοκίνητα των αλλοδαπών ιπποδρομίων ( CIR-CO), ως και τα επιβατικά  αυτοκίνητα που ανήκουν στους αλλοδαπούς, οι οποίοι κατά την προσωρινή παραμονή τους στην Ελλάδα ασκούν εμπορική κλπ. δραστηριότητα ή εν πάση περιπτώσει αμείβονται για προσφερομένη στην Ελλάδα πάσης φύσεως εργασία.

5.  Το νομικό Συμβούλιο του Κράτους υπόψη του οποίου τέθηκε το θέμα γνωμοδότησε με τη 125/1976 γνωμοδότηση που έγινε δεκτή από τη Διοίκηση, ότι τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, για την προσωρινή  παραμονή τους στην Ελλάδα, υπόκεινται σε τέλη κυκλοφορίας.

6.  Σχετικά σας πληροφορούμε ότι, οι τυχόν  υπάρχουσες συμφωνίες οδικών μεταφορών μεταξύ Ελλάδος και τρίτων χωρών, αναφέρονται σε φορτηγά αυτοκίνητα που διενεργούν εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ελλάδος και των χωρών αυτών και όχι σε φορτηγά αυτοκίνητα των τσίρκων.

Επίσης, οι αριθ. 3/1937 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία οι θεατρικές αποσκευές, παραδίδονται με το καθεστώς τις ελευθέρας χρήσεως, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον τα αυτοκίνητα των Τσίρκο δε δύνανται να χαρακτηρισθούν ως θεατρικές επισκευές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο