Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.245/1980 Παράταση προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 231/1975, όπως

(Παράταση προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 231/1975, όπως)

 ΠΟΛ. 245, 10988/ 1980 .Παράταση προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 231/1975, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 231/75 <<περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως  φορολογικών  τινών διατάξεων>>, όπως αντικαταστάθηκαν  με  την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Ν.814/1978.

2. Την  ανάγκη παροχής διευκολύνσεων των Ανωνύμων Εταιριών, που δεν κατόρθωσαν να ανεγείρουν Ξενοδοχείο μέχρι τέλους 1980.

 Παρατείνουμε την προθεσμία εντός της οποίας οι ανώνυμες εταιρίες οφείλουν να ανεγείρουν ξενοδοχεία επί ακινήτων εισφερθέντων ή αγορασθέντων από αυτές πού προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.231/75, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παπαγ.2 του άρθρου 48 του Ν. 814/1978 και η οποία λήγει στο τέλος του 1980, μέχρι το τέλος του 1981.

    Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.     

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο