Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.244/1980 Παράταση προθεσμίας παρ. 1 άρθρου 17 και παρ. 1 άρθρου 49 Ν. 814 /1978.

(Παράταση προθεσμίας παρ. 1 άρθρου 17 και παρ. 1 άρθρου 49 Ν. 814 /1978.)

 ΠΟΛ. 244 . 10986 / 1980 , Παράταση προθεσμίας παρ. 1 άρθρου 17 και παρ. 1 άρθρου 49 Ν. 814 /1978.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παραγρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 814/1978 <<περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως φορολογικών και άλλων τίνων συναφών διατάξεων>> και παρατάθηκε με την παραγρ. 2 της υπ` αριθ. Κ. 9830/1097/ πολ. 221/22-11-1979 αποφάσεως μας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 1041/1980 και λήγει στο τέλος του έτους 1980, παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου 1981.

2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο