Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.246/1980 Παράταση προθεσμίας άρθρου 63 παράγραφος 6 Ν.1041 /1980.

(Παράταση προθεσμίας άρθρου 63 παράγραφος 6 Ν.1041 /1980.)

 ΠΟΛ. 246, 10984/1980 , Παράταση προθεσμίας άρθρου 63 παράγραφος 6 Ν.1041 /1980.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του Ν. 1041/1980 <<περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ.>>.

2. Την ανάγκη περαιώσεως των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κληρονομιών, δωρεών και προικών, για τις οποίες είχε μέχρι την 1-4-1980 αναβληθεί η φορολογία της ψιλής κυριότητας.

Αποφασίζουμε  

  Την προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 63 του Ν. 1041/1980 <<περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ.>> και που, σύμφωνα την απόφασή μας  Κ. 8728/276/ πόλ.192/2-10-80 λήγει την 30 Δεκεμβρίου 1980 παρατείνουμε μέχρι και τις 30ης Μαρτίου 1981.

   Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο