Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.235/1980 Διενέργεια ελέγχου των υπευθύνων δηλώσεων του Ν.Δ. 105/1969 που υποβάλλονται για την απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. , κατά την αγορά πρώτης κατοικίας.

(Διενέργεια ελέγχου των υπευθύνων δηλώσεων του Ν.Δ. 105/1969 που υποβάλλονται για την απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. , κατά την αγορά πρώτης κατοικίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 ΠΟΛ. 235. 10871 /1980 , Διενέργεια ελέγχου των υπευθύνων δηλώσεων του Ν.Δ. 105/1969 που υποβάλλονται για την απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. , κατά την αγορά πρώτης κατοικίας.

1. Ως γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1078/1980 παρέχεται απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως για αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, τόσον ο αγοραστής, όσον και η σύζυγός του ή οποιοδήποτε από τα προστατευόμενα παιδιά του, δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως, σε άλλη οικία ή διαμέρισμα, που να πληροί της στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που να βρίσκονται σε πόλη πληθυσμού πάνω από 3.000 κατοίκους ή σε τουριστικές περιοχές.

2. Για την απόδειξη της συνδρομής της ανωτέρω προϋποθέσεως πρέπει να υποβάλλεται στον Οικον. Έφορο, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Κ. 10466/179/80 απόφασή μας, που εκδόθηκε ,κατ` εξουσιοδότηση της διατάξεως της παρ. 12 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή επί εντύπου του Ν.Δ. 105/1969, με την οποία θα βεβαιώνει, εκτός των άλλων, τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του εγγράφου αυτού.

3. Από πληροφορίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες φορολογούμενοι, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής αυτής, υπέβαλλαν υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες δηλώνουν ή βεβαιώνουν  ανακριβώς ,ότι δεν έχουν αυτοί ή τα μέλη της οικογενείας τους δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα κ.λ.π.

4. Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλείσθε να αναθέσετε σε έμπειρο υπάλληλο τις Υπηρεσίας σας, να προβεί σε έλεγχο των υπευθύνων αυτών δηλώσεων και προπαντός εκείνων που, κατά την κρίση σας, επιβάλλεται να γίνει αμέσως ο έλεγχος αυτός.

5.Στα πλαίσια του εν λόγω ελέγχου, ο επιφορτισμένος με αυτόν υπάλληλος θα συγκεντρώσει κατ`αρχήν στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση του δηλούντος αγοραστή από το φάκελο φόρου εισοδήματος, όπου υπάρχει. Στη συνέχεια θα μεταβεί στα υποθηκοφυλακεία  του τόπου κατοικίας και του τόπου γεννήσεως του αγοραστή και της συζύγου του, εφόσον βέβαια ο τόπος αυτός συμπίπτει με εκείνο που βρίσκεται το αγορασθέν ακίνητο, για να ελέγξει τις μερίδες αυτών, άν υπάρχουν.

   Σε περίπτωση όμως που ο αρμόδιος Οικον. Έφορος για τη φορολογία εισοδήματος είναι άλλος από τον αρμόδιο για τη φορολογία μεταβιβάσεως ή τα Υποθηκοφυλακεία του τόπου κατοικίας ή γεννήσεως του αγοραστή και της συζύγου του, βρίσκονται σε τόπο διάφορο του τόπου όπου βρίσκεται το αγορασθέν ακίνητο, θα ζητήσετε πληροφορίες από τους αρμοδίους Οικον. Εφόρου, οι οποίοι θα ενεργήσουν τον έλεγχο αυτό και θα σας ενημερώσουν.

   Τις διαπιστώσεις σας από τον έλεγχο που θα διενεργήσετε, παρακαλούμε να μας τις αναφέρετε το ταχύτερο δυνατό και παράλληλα να προβείτε αμέσως στις νόμιμες ενέργειες, για την επιβολή των φόρων, προστίμων και την ποινική δίωξη των υπευθύνων.

6. ΟΙ κ.κ. Επιθεωρητές Οικον. Εφοριών, στους οποίους κοινοποιείτε η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή αυτής.

  

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο