Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-1995 ]

ΠΟΛ.1084/24.3.1995 Διόρθωση λαθών που έγιναν κατά την εκτύπωση των πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος

(Διόρθωση λαθών που έγιναν κατά την εκτύπωση των πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1038145/641/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1084

ΘΕΜΑ: Διόρθωση λαθών που έγιναν κατά την εκτύπωση των πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος.

Σε συνέχεια της 1036112/609/Α0012/ απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος που καταρτίσθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 42 του ν.2238/1994, σας ενημερώνουμε ότι από λάθος κατά την εκτύπωση των πινάκων, στη μέση τιμή με αύξοντα αριθμό 65 που αναφέρεται στα "αγγουράκια θερμοκηπίου" αναγράφεται η τιμή των 43.000 δραχμών αντί του ορθού ποσού των 343.125 δρχ. Επίσης λάθη κατά την εκτύπωση των πινάκων σημειώθηκαν και στις παρακάτω
περιπτώσεις:


α) στους πίνακες που αναφέρονται στο καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίστηκε για το νομό Πρεβέζης και συγκεκριμένα στον Α/Α 114 "Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής", τα ποσά εισοδήματος που αναγράφονται στις στήλες "μη
αρδευόμενα" ανήκουν αντίστοιχα στις στήλες "Αρδευόμενα" όπου αναγράφεται η ένδειξη "ΑΝΑΦ!".

β) ομοίως στους πίνακες που αναφέρονται στο καθαρό γεωργικό εισόδημα του νομού Φθιώτιδος και συγκεκριμένα στον Α/Α 19 που αναφέρεται στα "ζαχαρότευτλα" οι τιμές 22.000, 17.600, 13.200 που αναγράφονται στις στήλες "Μη Αρδευόμενα" ανήκουν αντίστοιχα στις στήλες "Αρδευόμενα" διαγραφομένης της ένδειξης "ΑΝΑΦ!"
που σημειώνεται στις στήλες αυτές.

γ) επίσης το ίδιο λάθος εμφανίζεται στους πίνακες με το καθαρό γεωργικό εισόδημα του νομού Χανίων και συγκεκριμένα στον Α/Α 109 που αναφέρεται στα "Χρυσάνθεμα Θερμοκηπίου" οι τιμές 600.000, 480.000, 360.000 δραχμές που αναγράφονται στις στήλες "μη αρδευόμενα" ανήκουν αντίστοιχα στις στήλες "Αρδευόμενα" διαγραφομένης από τις στήλες αυτές της καταχωρηθείσας ένδειξης "ΑΝΑΦ!".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο