Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.223/1980 Παράταση προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

(Παράταση προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.)

 ΠΟΛ. 223. 10266/1980, Παράταση προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Οι προθεσμίες για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου από φόρους, τέλη και δικαιώματα υπέρ αυτού και τρίτων, που, σύμφωνα  με τις αποφάσεις μας Κ.13082/1044 (πολ. 177) 23-12-1978,   Κ.1005/124 (πολ. 15) 27-1-1979,  Κ. 1877/238 (πολ. 30 ) 22-2-1979,   Κ.  4857/631  (πολ. 100 ) 25-5-1979 ,   Κ.6488/801 ( πολ. 140 ) 27-7-1979,   Κ 8020/ 898 (πολ.177/ 25-9-1979,   Κ. 9830/1097  (πολ.  221/ 22-11-1979,   Κ. 10827/1192  (πολ.242 ) 23-12-1979 ,  Κ. 1239/108 ( πολ. 41 ) 9 Φεβρουαρίου 1980,   Κ. 3078/137/10-4-1980  και  Κ. 7139/231/ 30-7-1980 (πολ. 162 ), λήγουν την 30ή Νοεμβρίου 1980  παρατείνονται μέχρι και της 30 Ιανουαρίου 1981.

2.Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο