Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.217/1980 Διακίνηση αλληλογραφίας μεταξύ Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων ταμείων.

(Διακίνηση αλληλογραφίας μεταξύ Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων ταμείων.)

 ΠΟΛ. 217. 13669 / 1980

 ΠΑΤΑΞΗ  ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ.- Διακίνηση αλληλογραφίας μεταξύ Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων ταμείων.

 

1.  Οι περισσότερες Οικονομικές Εφορίες και Δημόσια Ταμεία του Κράτους συστεγάζονται και κατά συνέπεια είναι δυνατή η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών αυτών, χωρίς την παρεμβολή Ταχυδρομικών Γραφείων. Αλλά και στις περιπτώσεις που οι άνω υπηρεσίες δεν συστεγάζονται για διάφορους λόγους και πάλι η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ τους μπορεί να γίνει χωρίς την παρεμβολή του Ταχυδρομείου, δεδομένου, ότι οι αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες αυτές είναι συνήθως μικρές. Η διακίνηση της αλληλογραφίας χωρίς την παρεμβολή του Tαχυδρομείου, μπορεί να γίνει με την παράδοση και παραλαβή της αλληλογραφίας με βιβλίο παραδιδομένων εγγράφων, στο οποίο θα καταχωρούνται ο αριθμός πρωτοκόλλου του παραδιδόμενου εγγράφου και επιγραμματική περίληψη του περιεχομένου αυτού π.χ. 220 αίτηση  Αν. Κάκκαβου, 250 υπ` αριθμ.30 ΤΑΦΕ κλπ.

    Επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο είναι δυνατή η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των Οίκον. Εφοριών και μεταξύ των Δημοσίων Ταμείων , Καλλιθέας, Πειραιώς, Αιγάλεω, Περιστερίου, Θεσσαλονίκης , Πατρών, Ηρακλείου, Λαρίσης, Ιωαννίνων, Βόλου, Καβάλας, Κατερίνης, Σερρών, Ξάνθης, και Χανίων, δεδομένου ότι οι αποστάσεις μεταξύ των υπηρεσιών τούτων είναι πολύ μικρές.

    Υπέπεσε, όμως στην αντίληψη μας, ότι η ανωτέρω τακτική δεν εφαρμόζεται από όλες τις παραπάνω υπηρεσίες και ιδιαίτερα από τις Οικονομικές Εφορίες και τα Δημόσια Ταμεία, που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, με συνέπεια να καθυστερεί η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών τούτων και ενίοτε να δημιουργούνται δυσμενή σχόλια σε βάρος των.

2.  Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, όπως φροντίζεται για την διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών σας κατά τον προαναφερόμενο τρόπο και μόνο σε εξαιρετικές και μη επείγουσες  περιπτώσεις η αλληλογραφία θα διακινείται μέσω των Ταχυδρομείων. Σε καμιά όμως περίπτωση η αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών σας, που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, θα διακινείτε  μέσω των Ταχυδρομείων, γιατί δεν είναι νοητό να χρησιμοποιείται το Ταχυδρομείο για την αποστολή της αλληλογραφίας από έναν όροφο στον άλλο.    

3.   Το Δ'  Τμήμα  ( Αποθήκη Εντύπων ) της 10ης Δ/νσεως  Διοικητικού και η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Βιβλίων και Εντύπων του Δημοσίου, προς τις οποίες κινητοποιείτε η παρούσα, παρακαλούνται να φροντίσουν για τον εφοδιασμό των Οικονομικών Εφοριών και των Δημοσίων Ταμείων με ικανό αριθμό βιβλίων. Εάν δεν είναι εφικτός ο άμεσος εφοδιασμός των υπηρεσιών τούτων με τα ανωτέρω βιβλία, να γνωρίσουν τούτο σ`αυτές, προκειμένου να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους με μικρό αριθμό βιβλίων μέχρι να σταλούν αυτά από τις υπηρεσίες των. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο