Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-1995 ]

ΠΟΛ.1083/20.3.1995 Τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων για τα καταβληθέντα μέσα στο έτος 1994, ποσά τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης των χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών και καρτών πληρωμών

(Τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων για τα καταβληθέντα μέσα στο έτος 1994, ποσά τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης των χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών και καρτών πληρωμών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1036712/623/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1083

ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων για τα καταβληθέντα μέσα στο έτος 1994, ποσά τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης των χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών και καρτών πληρωμών.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Στο άρθρο 12 της 1007139/102/Α0012/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι ειδικά για την απόσβεση των χρεώσεων μέσω πιστωτικών Καρτών και καρτών πληρωμών (DINERS κτλ.), αντί για βεβαίωση θα υποβάλλεται αντίγραφο του μηνιαίου λογαριασμού του μηνός Ιανουαρίου 1995, που εκδίδεται από
τον εκδότη της κάρτας.

2. Οι εκδότες των πιο πάνω καρτών δήλωσαν αδυναμία να υπογράφουν, τουλάχιστον για φέτος, τις βεβαιώσεις και τα αντίγραφα του μηνιαίου λογαριασμού του μηνός Ιανουαρίου 1995 που στέλνουν στους δικαιούχους καρτών.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των φορολογουμένων, εγκρίνουμε να γίνονται δεκτές οι συνυποβαλλόμενες με τη δήλωση εισοδήματος βεβαιώσεις και τα αντίγραφα του μηνιαίου λογαριασμού του μηνός Ιανουαρίου 1995, που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τα αρχεία των εκδοτών καρτών, χωρίς υπογραφή των
εκπροσώπων των εταιριών αυτών. Η έγκριση ισχύει μόνο για βεβαιώσεις που θα εκδοθούν φέτος και θα συνυποβληθούν με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο