Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2003 ]

1070691-499/28.7.2003 Αποστολή εντύπων σχετικών με την εφαρμογή της ΠΟΛ.1055/2003

(Αποστολή εντύπων σχετικών με την εφαρμογή της ΠΟΛ.1055/2003)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1070691-499ΕΤΟΣ: 2003ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13)ΤΜΗΜΑ ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:«Αποστολή εντύπων σχετικών με την εφαρμογή της ΠΟΛ.1055/2003».ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:Αθήνα, 28 Ιουλίου 2003Αριθμ. πρωτ. :1070691/499/Α’0013Σε συνέχεια του με αριθμ. 1068130/449/Α’0013/18.07.2003 «Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1031583/253/Α’0013/01-04-02003 ΠΟΛ.1055/01.04.2003», σας αποστέλλουμε συνημμένα υπόδειγμα εντύπων που θα χρησιμοποιείτε για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών και λοιπών κινητών αξιών, εταιρικών μεριδίων, μερίδων κλπ., αιτία κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής.-Η Προϊσταμένη της ΔιεύθυνσηςΡΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο