Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-1995 ]

ΠΟΛ.1070/9.3.1995 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 από εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

(Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 από εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1030530/513/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1070

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995 από εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, θα υποβληθούν με βάση τα ποσά εισοδήματος που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994. Συνεπώς και η εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος θα γίνει με βάση τα παραπάνω δηλωθέντα ποσά και όχι με τα ποσά που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου.

2. Το ποσό του εισοδήματος που θα δηλωθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω θα θεωρηθεί οριστικό, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχει αποδεχθεί ο φορολογούμενος - υπόχρεος την περαίωση των παλαιών εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μέχρι και τη χρήση 1992, με βάση την αριθμ. 1049691/3184/0009Α/απόφασή μας.

β) Το ποσό καθαρών κερδών που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1994 (χρήση 1993), να είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το ποσό που συμφωνήθηκε ως κατώτερο ποσό καθαρών κερδών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των ομοσπονδιών των εκμεταλλευτών φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
Εθνικών Μεταφορών, με βάση την αριθμ. 1008539/83/Α0012/ διαταγή μας.

γ) Να μην υπάρχουν για τις χρήσεις 1993 και 1994 ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ και να έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φ.Π.Α.

Με τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα θεωρηθεί ως οριστικό και το ποσό εισοδήματος που δηλώθηκε για το οικονομικό έτος 1994.

3. Οι δηλώσεις οικονομικού έτους 1995 των παραπάνω υποχρέων θα παραλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες μέχρι 17 Μαρτίου 1995, λόγω αδυναμίας εμπροθέσμου υποβολής αυτών εξαιτίας της απεργίας τους.

4. Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στο οποίο κοινοποιείται η διαταγή μας αυτή, θα προβεί στην εκκαθάριση του φόρου με βάση τα καθαρά κέρδη που αναγράφονται στους κωδικούς 363-364 του εντύπου Ε10 και όχι με τυχόν κέρδη των βιβλίων και στοιχείων που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 361-362 του ίδιου εντύπου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο