Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2009 ]

Αρθρα Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν Οικιακό προσωπικό για απογραφή στο ΙΚΑ (Δικαιολογητικά)

(Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν Οικιακό προσωπικό για απογραφή στο ΙΚΑ (Δικαιολογητικά))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπόχρεοι απογραφής:
Όσοι απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στο σπίτι του εργοδότη ( παραδουλεύτρες, κηπουροί κλπ.), με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σ' έναν εργοδότη.

Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής:
Με την έναρξη της απασχόλησης του προσωπικού σύμφωνα με τα παραπάνω.

Τόπος απογραφής - αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ:
Ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η οικία του.

Διαδικασία απογραφής:
Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε οικία", το οποίο χορηγείται από οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ, ενώ είναι διαθέσιμο και στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)".

Το ειδικό έντυπο υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένο "εις διπλούν" στο τμήμα εσόδων του αρμόδιου Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος ΙΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η οικία του εργοδότη, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εργοδότη.
 • Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε έγγραφου στοιχείου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του εργοδότη (π.χ. εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης).
 • Εφόσον είναι διαθέσιμα, φωτοαντίγραφα εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα ατομικά στοιχεία των ασφαλισμένων (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου, ασφαλιστικό βιβλιάριο).
Έναρξη - Λήξη απασχόλησης - Μεταβολή στοιχείων ασφάλισης οικιακού προσωπικού:
Η έναρξη απασχόλησης, η λήξη απασχόλησης και η μεταβολή στοιχείων ασφάλισης οικιακού προσωπικού δηλώνεται αμέσως στο ΙΚΑ με το ίδιο έντυπο της απογραφής εργοδότη με τίτλο "Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε οικία".

Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ):
Η εγγραφή του εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών πραγματοποιείται άμεσα και αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) μέσω ειδικού εντύπου με τίτλο "Έντυπο Απόδοσης ΑΜΕ".

Τέλος χορηγούνται στον νεοαπογραφέντα εργοδότη το έντυπο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ή η φόρμα του μαγνητικού μέσου υποβολής της ΑΠΔ, τα εγχειρίδια οδηγιών συμπλήρωσής της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο