Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2004 ]

ΠΟΛ.1017/11.2.2004 Παράταση υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003, για όσους τήρησαν Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.

(Παράταση υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003, για όσους τήρησαν Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1012873/570/90/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1017

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής Εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003 για όσους τήρησαν Α΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.


Έχοντας υπόψη :

1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') όπως ισχύουν :

α) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 9 του άρθρου 38,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/95) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34Α).

5. Την 1001235/7266/1355/0014/ΠΟΛ.1001/8.1.2004 (ΦΕΚ 42Β), Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικοδομικών, με την οποία ορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α..

6. Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι, στις οριζόμενες προθεσμίες υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων, διενεργούνται οι βουλευτικές εκλογές.

8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.αποφασίζουμε1. Η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003, για τους υποκείμενους που η προθεσμία αυτή λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2004, ορίζεται η 15η Μαρτίου 2004.

2. Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και ολοκληρώνεται εντός έντεκα (11) εργασίμων ημερών, ως εξής:

- 15 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 1

- 16 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 2

- 17 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 3

- 18 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 4

- 19 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 5

- 22 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 6

- 23 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 7

- 24 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 8

- 26 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει σε 9

- 29 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει από 10-50

- 30 Μαρτίου όταν το Α.Φ.Μ. λήγει από 60-00


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο