Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-1992 ]

ΠΟΛ.1009/24.1.1992 Αναγνώριση ποσοστού αναπηρίας παρελθόντων ετών από τις Α'θμιες Υγειονομικές Επιτροπές.

(Αναγνώριση ποσοστού αναπηρίας παρελθόντων ετών από τις Α'θμιες Υγειονομικές Επιτροπές.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΠΟΛ. 1009/24.1.92 Αναγνώριση ποσοστού αναπηρίας παρελθόντων ετών από τις Α'/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές.

Σας στέλνουμε την αριθ. 3/5 - 12 - 1991 απόφαση της 90ής συνεδρίασης της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, προκειμένου να την έχετε υπόψη σας στις σχετικές περιπτώσεις.
Απ. 3/5.12.91 90ής Ολομ. Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
"Αναγνώριση ποσοστού αναπηρίας παρελθόντων ετών από τις Α΄/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές"
Η Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, στην 90ή Συνεδρίασή της (5 - 12 - 91), αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.
- το αριθ. 1070328/1637/Α0012/4 - 10 - 1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας εισοδήματος του υπουργείου Οικονομικών και
- τα σχετικά έγγραφα του υπουργείου Υγείας με τα οποία ζητούνται πληροφορίες για το εάν οι Υγειονομικές Επιτροπές του Π.Δ/τος 611/1977, οι οποίες, με βάση την υπ' αριθ. Ε. 16540/πολ. 224/6-12-84 κοινή απόφαση των υπουργών Αναπλ. Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 886/84, τ.Β΄) είναι αρμόδιες να διαπιστώνουν και βεβαιώνουν το ποσοστό της αναπηρίας από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία των προσώπων που προσέρχονται σ' αυτές, έχουν δικαίωμα να γνωματεύουν για προηγούμενο από την εξέταση χρόνο,
αποφάσισε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο της υπουργικής αποφάσεως που αναφέρθηκε, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, για την απόδειξη του ποσοστού αυτής, απαιτείται απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Π.Δ. 611/177.
Με την απόφαση αυτή θα διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου αφορά, η αιτία αυτής, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.
Εξάλλου, στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι όταν προβλέπεται ότι η αναπηρία θα διαρκέσει ολόκληρη τη ζωή του φυσικού προσώπου, τα δικαιολογητικά θα συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων μόνο μια φορά.

2. Από τη γραμματική ερμηνεία των παρατιθεμένων διατάξεων προκύπτει ότι οι Υγειονομικές Επιτροπές μπορούν, ανάλογα με την  ιδιαιτερότητα της κάθε κρινόμενης περίπτωσης και τη φύση της πάθησης των πιο πάνω προσώπων, να γνωματεύουν ότι η αναπηρία μπορεί να διαρκέσει για όλη τη ζωή των πιο πάνω προσώπων.
Τούτο δε, δεδομένου ότι υπάρχουν παθήσεις οι οποίες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο βελτίωσης για το μέλλον.
Στις πιο πάνω διατάξεις δεν προβλέπεται δυνατότητα γνωμάτευσης για πρότερο από την κρίση χρονικό διάστημα.
Επειδή υπάρχουν παθήσεις που οπωσδήποτε μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξής τους ανάλογα με την κάθε περίπτωση και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στις Υγειονομικές Επιτροπές από τους ενδιαφερόμενους.
Επειδή από το πνεύμα και το σκοπό των παραπάνω διατάξεων δε φαίνεται ότι απαγορεύεται στις Υγειονομικές Επιτροπές να γνωματεύουν για παρελθόντα χρόνο, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι, εφόσον απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας για παρελθόντα χρόνο, τότε μπορούν οι Υγειονομικές Επιτροπές του Π.Δ/τος 611/77 να γνωματεύουν για προηγούμενο από την εξέταση χρόνο ανάλογα με την κάθε περίπτωση που τίθεται για κρίση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο