Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2002 ]

ΠΟΛ.1088/5.3.2002 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α)

(Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1021622/394/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α
Τηλέφωνο: 010/3375314 - 316

ΠΟΛ.:1088

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. του ν.2889/2001 (ΦΕΚ.37Α).

1021622/394/Α0012/ΠΟΛ.1088/5.3.2002

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α') μεταξύ άλλων ορίζεται ότι από 1.1.2002 επιτρέπεται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά το τακτικό ωράριο, η λειτουργία απογευματινών ιατρείων και η διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Στα παραπάνω απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους: α) Οι διευθυντές ιατροί, β) οι αναπληρωτές διευθυντές ιατροί, γ) οι επιμελητές Α' ιατροί και δ) πανεπιστημιακοί ιατροί που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες στο νοσοκομείο. Σε νοσοκομεία με δυναμικότητα κάτω από 200 κλίνες επιτρέπεται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα απογευματινά ιατρεία όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί που υπηρετούν στα νοσοκομεία αυτά.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, τα εισοδήματα των ιατρών του ΕΣΥ από την απογευματινή εργασία της παρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία των παρ. 1 και 4 του ίδιου άρθρου, όπως επίσης και η προβλεπόμενη στην επόμενη παρ. 6 του άρθρου αυτού ειδική αμοιβή για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ, θεωρούνται ότι προέρχονται από άσκηση ιδιωτικού έργου και φορολογούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2, περ. ζ' του άρθρου 4 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το εισόδημα που αποκτούν οι ιατροί από την παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων που προβλέπονται από το Ν.2889/2001, είναι εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και κατά την καταβολή παρακρατείται φόρος σε συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο