Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2008 ]

ΠΟΛ.1066/31.3.2008 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 3610/2007 (ΦΕΚ 258 τ. Α') "Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

(Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 3610/2007 (ΦΕΚ 258 τ. Α') "Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                               
Αθήνα,   31 Μαρτίου  2008
Αριθμ. πρωτ. :1037896/152/Α'0013
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  & ΦΜΑΠ                 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'    
ΠΟΛ.1066
Ταχ. Δ/νση      : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας  : 101 84 ΑΘΗΝΑ                       
Τηλέφωνο       : 210 33 75 831                                                  
FAX                 : 210 33 75 834                           
E-mail             : [email protected]        
                                                          
         
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 3610/2007 (ΦΕΚ 258 τ. Α') "Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις"

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 3610/2007 (ΦΕΚ 258 Α'/22-11-2007), με τις οποίες επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου:

Aρθρο 25
Παράγραφοι 1, 2

Θεσπίζεται απαλλαγή από το φόρο της κληρονομίας η οποία περιέρχεται σε σύζυγο, τέκνα, γονείς ή αδέλφια στρατιωτικού, κατά τον ορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α'), που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, σε εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.

Στρατιωτικός νοείται, κατά την έννοια της παραπάνω παραγράφου, αυτός που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως αξιωματικός, ανθυπασπιστής ή οπλίτης ή αυτός, που κατά το νόμο αντιστοιχεί στους βαθμούς αυτούς, ανεξάρτητα από το όπλο, σώμα, κλάδο ή ειδικότητα που ανήκει, καθώς και οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η συνδρομή των συνθηκών και των προϋποθέσεων επέλευσης του γεγονότος του θανάτου του στρατιωτικού, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, σε εκτέλεση και εξαιτίας αυτής θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από την οικεία υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, κατόπιν αίτησης των δικαιούχων της ανωτέρω απαλλαγής καθολικών διαδόχων του αποβιώσαντος.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν αναδρομική ισχύ και εφαρμόζονται στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Παράγραφος 4
Θεσπίζεται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων για τις Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε Ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής θα οριστούν στην Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στο ΦΕΚ (22-11-2007).


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
  α/α       Κ. ΡΑΜΦΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο