Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-2008 ]

ΠΟΛ.1002/3.1.2008 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3548/ΦΕΚ 68 Α'/20.3.2007, κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ.

(Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3548/ΦΕΚ 68 Α'/20.3.2007, κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Τ.Κ. : 106 72
Τηλέφωνο : 210 3647202-5
Fax : 210 3645413
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 1001778/93/31/Α0014

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3548/2007, κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 2, παρ. 3, περ. γ΄ του νόμου αυτού, ορίζεται ότι, για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της καταχώρισης δημοσιεύσεων των νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων αυτές υποχρεούνται να αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του Φ.Π.Α. (επί των πωλουμένων αντιτύπων ή των ετήσιων συνδρομών).

Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι:

1. Ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. εκδότης υποχρεούται μέχρι τις 30.1.... κάθε έτους να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σε 2 (δύο) αντίτυπα.

Στην δήλωση αυτή ο υπόχρεος δηλώνει τον αριθμό των πωλούμενων αντιτύπων και των συνδρομών που έχει διαθέσει κατά το προηγούμενο έτος και ότι στις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των φορολογικών περιόδων του προηγούμενου έτους έχει συμπεριλάβει τα συνολικά έσοδα και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αυτών.

Ειδικά για το έτος 2007, ο υπόχρεος θα πρέπει να δηλώσει τον αριθμό των πωλουμένων αντιτύπων και των συνδρομών που έχει διαθέσει κατά το μήνα Δεκέμβριο και ότι έχει συμπεριλάβει τα συνολικά έσοδα και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αυτών.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. παραλαμβάνει τα αντίτυπα της υπεύθυνης δήλωσης και, αφού επικυρώσει το δεύτερο από αυτά, βεβαιώνει σε αυτό ότι παρελήφθη όμοιο και το παραδίδει στον υπόχρεο, προκειμένου να το προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3548/2007/ΦΕΚ 68 Α΄.

3. Το αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης που παραμένει στην Δ.Ο.Υ./ Τμήμα Εμμέσων Φόρων (ΦΠΑ) τίθεται στο φάκελο του υποκειμένου ως στοιχείο μελλοντικού φορολογικού ελέγχου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο