Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-1995 ]

ΠΟΛ.1042/13.2.1995 Απαλλαγή της Κοινότητας Μαγαζιών Παξών από την καταβολή εισφοράς δακοκτονίας για την περίοδο 1994 - 1995

(Απαλλαγή της Κοινότητας Μαγαζιών Παξών από την καταβολή εισφοράς δακοκτονίας για την περίοδο 1994 - 1995)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Απαλλαγή της Κοινότητας Μαγαζιών Παξών από την καταβολή εισφοράς δακοκτονίας για την περίοδο 1994 - 1995

1019511/521/0014/

ΠΟΛ 1042

Σε συνέχεια της 1129240/9809/0014/ΠΟΛ.1261/2.11.94 διαταγής μας, με την οποία σας κοινοποιήθηκε πίνακας των περιοχών, στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 1994 - 1995, για την επιβολή τις εισφοράς δακοκτονίας, σας γνωρίζουμε ότι η Κοινότητα Μαγαζιών - Παξών, εξαιρέθηκε από το πρόγραμμα της ομαδικής καταπολέμησης του δάκου, όπως τούτο προκύπτει από το ΔΓ/266/26.1.1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Κέρκυρας.

Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να διαγραφεί από τον παραπάνω πίνακα η Κοινότητα Μαγαζιών - Παξών.
Η ΔΟΥ Παξών, στην οποία κοινοποιείται η διαταγή μας αυτή, παρακαλείται να ενημερώσει τους ελαιοτριβείς της περιφέρειάς της για την μη καταβολή εισφοράς δακοκτονίας από τους παραγωγούς της περιφέρειας της Κοινότητας Μαγαζιών - Παξών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο