Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2009 ]

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ.Α23/593/7.1.2009 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000, Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στους «νέους» ασφαλισμένους

(Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000, Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στους «νέους» ασφαλισμένους)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 7/1/2009
Αριθμ. Πρωτ.Α23/593

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Δαφνομήλη
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]


ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000, Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στους «νέους» ασφαλισμένους

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. Φ80000/25938/1957/3-11-08
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα, που τέθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής των «νέων» ασφαλισμένων στις διατάξεις του άρθρ. 10 του ν. 2874/2000, σε συνάρτηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.2084/92 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2874/2000.

Στο κοινοποιούμενο έγγραφο αναφέρεται ότι, εφόσον από την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2874/2000 προβλέπεται ότι η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου αυτού χωρεί ανεξάρτητα από το χρόνο εισόδου στην ασφάλιση και από το χρόνο διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισης, τούτο σημαίνει ότι για τους
«νέους» ασφαλισμένους, που επιθυμούν να υπαχθούν στην συγκεκριμένη προαιρετική ασφάλιση, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 42, του ν.2084/92, η οποία ορίζει ότι η υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση πρέπει να υποβληθεί εντός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Κατόπιν τούτων, υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 10 του ν.2874/2000 έχουν τόσο οι «παλαιοί» όσο και οι «νέοι» ασφαλισμένοι εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας για τους άνδρες και 55ο έτος για τις γυναίκες (εάν πρόκειται για «παλαιούς» ασφαλισμένους) και το 60ο έτος για άνδρες και γυναίκες (εάν πρόκειται για «νέους» ασφαλισμένους).
Τα αντίστοιχα όρια ηλικίας για τους καλυπτόμενους από τον ΚΒΑΕ είναι το 55ο έτος για άνδρες και το 50ο έτος για γυναίκες, (εάν πρόκειται για «παλαιούς» ασφαλισμένους) και το 55ο έτος για άνδρες και γυναίκες (εάν πρόκειται για «νέους», ασφαλισμένους).


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο