Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2008 ]

Αρθρα Χρήση εντύπων για τον αντικειμενικό προσδιορισμό Αξίας Ακινήτων Εντός Σχεδίου, που έχουν ενταχθεί στο σύστημα με χάρτες

(Χρήση εντύπων για τον αντικειμενικό προσδιορισμό Αξίας Ακινήτων Εντός Σχεδίου, που έχουν ενταχθεί στο σύστημα με χάρτες)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Χρήση εντύπων για τον αντικειμενικό προσδιορισμό Αξίας Ακινήτων Εντός Σχεδίου, που έχουν ενταχθεί στο σύστημα με χάρτες

Οικόπεδα - Τρόπος Υπολογισμού

Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων με τη βοήθεια Χαρτών με Ζώνες και βιβλίων με Πίνακες τιμών Ζωνών και Συντελεστών που καθορίζονται ανά περιοχή
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται : Ε3Κτίσματα - Τρόπος Προσδιορισμού

Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων με τη βοήθεια Χαρτών με Ζώνες και βιβλίων με Πίνακες τιμών Ζωνών και Συντελεστών που καθορίζονται ανά περιοχή
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Ε1 - Ε5


Ειδικές κατηγορίες κτισμάτων- Τρόπος Προσδιορισμού
Προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων με προκαθορισμένες τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανα περιοχή και είδος ακινήτου
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ4 - Κ9


Εντός Σχεδίου, που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα με χάρτες

Κτίσματα - Τρόπος Προσδιορισμού

Προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων με προκαθορισμένες τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανα περιοχή και είδος ακινήτου
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ1 - Κ9


Οικόπεδα - Τρόπος Προσδιορισμού

Συγκριτικά στοιχεία από αρμόδια Δ.Ο.Υ

Ειδικά για τους νομούς Καστοριάς, Γρεβενών, Λάρισας και Αργολίδας για τα οικόποεδα εντός σχεδίου και εκτός αντικειμενικού συστήματος εφαρμόζεται πιλοτικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, λαμβάνοντας ως έντυπο το έντυπο 3, του οικοπέδου και εφαρμόζοντας σε αυτό ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ = Σ.Δ. x TO' Αρχικό και Σ.Ε. = 1,00. Ως ΤΟ΄Αρχικό λαμβάνεται η τιμή του Δήμου ή της Κοινότητας από τις τιμές των αγροτεμαχίων ΑΑ-ΓΗΣ
Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμού χωρίς ειδικούς όρους δόμησης

Γή -Τρόπος Προσδιορισμού

Προσδιορισμός ανά περιοχή αξίας γής, εκτός σχεδίου, χωρίς ειδικούς όρους δόμησης
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: ΑΑ-ΓΗΣ


Κτίσματα - Τρόπος Προσδιορισμού

Προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων με προκαθορισμένες τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανα περιοχή και είδος ακινήτου
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ1 - Κ9Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμού με ειδικούς όρους δόμησης.

Έχουν Σ.Δ. μεγαλυτερο από αυτόν των γενικών διατάξεων τουλάχιστον σε μία από τις επιτρεπόμενες χρήσεις (ΦΕΚ 439/Β/00 ως προς τον ορισμό Ειδικοί Όροι Δόμησης).


Γή - Τρόπος Προσδιορισμού

Συγκριτικά στοιχεία από αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Κτίσματα - Τρόπος Προσδιορισμού

Προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων με προκαθορισμένες τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανα περιοχή και είδος ακινήτου
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ1 - Κ9


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο