Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2008 ]

Αρθρα Kατηγορίες Ακινήτων στο Αντικειμενικό Σύστημα

(Kατηγορίες Ακινήτων στο Αντικειμενικό Σύστημα)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Kατηγορίες Ακινήτων στο Αντικειμενικό Σύστημα

Το αντικειμενικό σύστημα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων, στη φορολογία κεφαλαίου και στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, τα ακίνητα έχουν καταταγεί σε έντεκα κατηγορίες.. Η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία αποδεικνύεται από:
α) την οικοδομική άδεια ανέγερσής του.

β) την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και

γ) τον τίτλο κτήσης του.

Όπου δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία τότε η κατηγορία αποδεικνύεται από την δήλωση φόρου εισοδήματος. Για κάθε κατηγορία ακινήτου και ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται, εφαρμόζεται διαφορετικό έντυπο ως εξής:

Για κάθε κατηγορία ακινήτου εφαρμόζεται χωριστό έντυπο, ως ακολούθως:

1. Έντυπο 1

Με το έντυπο 1 υπολογίζεται η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος καθώς και η αξία επαγγελματικής στέγης σε όροφο κτιρίου μη προοριζομένου, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, για κτίριο γραφείων ή γραφείων-καταστημάτων.

2. Έντυπο 2

Με το έντυπο 2 υπολογίζεται η αξία της επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή υπόγειο καθώς και σε όροφο κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων-καταστημάτων.

3. Έντυπο 3

Με το έντυπο 3 υπολογίζεται η αξία:.

α) του οικοπέδου.

β) ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούν σε υφιστάμενη ή μελλοντική επιφάνεια κτίσματος.

γ) ποσοστών οικοπέδου που δεν μπορούν να οικοδομηθούν λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης.

δ) δουλείας χρήσης ορισμένης επιφάνειας (σε δώμα, όροφο, πυλωτή ή ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου).

4. Έντυπο 4

Με το έντυπο 4 υπολογίζεται η αξία αποθηκευτικών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ ως χώροι κύριας χρήσης.

5. Έντυπο 5

Με το έντυπο 5 υπολογίζεται η αξία των ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

6. Έντυπο Κ4


Με το έντυπο Κ4 υπολογίζεται η αξία αποθηκευτικών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ως χώροι κύριας χρήσης.

7. Έντυπο Κ5

Με το έντυπο Κ5 υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων γεωργικών και κτηνοτροφικών κτιρίων, καθώς και αποθηκών σε ανεξάρτητα κτίρια.

8. Έντυπο Κ6

Με το έντυπο Κ6 υπολογίζεται η αξία κτισμάτων κτιρίων ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων καθώς και κτιρίων νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων

9. Έντυπο Κ7

Με το έντυπο Κ7 υπολογίζεται η αξία κτισμάτων εκπαιδευτηρίων.

10. Έντυπο Κ8

Με το έντυπο Κ8 υπολογίζεται η αξία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

11. Έντυπο Κ9

Με το έντυπο Κ9 υπολογίζεται η αξία κτισμάτων μουσείων, θεάτρων κινηματογράφων, συνεδριακών κέντρων, αιθουσών διαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακών κέντρων και γενικά κτισμάτων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες εντύπων Κ1 έως και Κ8.

Με τα φύλλα υπολογισμού Κ4 έως και Κ9 προσδιορίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων των ακινήτων και γι΄ αυτό πρέπει να προστίθεται και η αξία του αναλογούντος οικοπέδου έτσι όπως αυτή υπολογίζεται με την εφαρμογή του εντύπου 3 εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικιμενικού προσδιορισμού.

Τα φύλλα υπολογισμού Κ4 έως και Κ9 εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό της αξίας κτισμάτων ακινήτων που βρίσκονται εκτός του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού. Στις περιπτώσεις αυτές προστίθεται η αξία του αναλογούντος ποσοστού γής, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται :

α) με το έντυπο ΑΑ Γης όταν πρόκειται για περιοχή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών και για τις οποίες δεν έχουν ορισθεί ειδικοί όροι δόμησης

β) με το έντυπο 3 όταν μόνο πρόκειται για περιοχές των Νομών Αργολίδας, Καστοριάς, Λάρισας και Γρεβενών, εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσιδορισμού ή για τις οποίες έχουν ορισθεί ειδικοί όροι δόμησης, και

γ) με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής όταν πρόκειται για περιοχές όπως της παραπάνω περίπτωσης β΄, αλλά βρίσκεται σε όλους τους υπόλοιπους Νομούς της Χώρας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο