Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2013 ]

Άρθρα Τάξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών

(Τάξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

08/05/2013 - Επιμέλεια επιστημονική ομάδα Taxheaven.

Ανανέωση 20.9.2013

Τάξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειώνΠως διαμορφώνονται πλέον οι διατάξεις που διέπουν την
Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστών - φοροτεχνικών μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις στους νόμους 2515/1997 και στο Π.Δ 340/1998 από το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην βουλή.Απόκτηση Επαγγελματικής ταυτότητας :


α) Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.

β) Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78).

γ) Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων
Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.

δ) Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

ε) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του, που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και αξιολόγησης.

στ) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β' τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.

ζ) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

 

Βιβλία που τηρούν οι τάξεις λογιστών (ταυτότητες πλέον)

Τάξεις Λογιστών
Πτυχιούχοι/κάτοχοι απολυτηρίουΔιακίωμα τήρησης και διενέργειας λογιστικών πράξεων
Β' ΤΑΞΗΣ (μετατροπή από Γ ειδική )διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία και επιπροσθέτως διατηρούν έως τις 31.12.2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Β' ΤΑΞΗΣδιενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.
Α' ΤΑΞΗΣδιενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

 
Τάξεις Λογιστών
Πτυχιούχοι/κάτοχοι απολυτηρίουΑΕΙ**ΤΕΙ**Φυσικά πρόσωπα του Π.Δ. 38/2010ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.Ι.Ε.Κ. ΛογιστικήςΕπαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου ΟικονομίαςΓενικού Λυκείου
Έτη*Έτη για την απόκτηση ταυτότητας (εφόσον ασκούν το επάγγελμα του Βοηθού λογιστή
Β' ΤΑΞΗΣ0005567
Α' ΤΑΞΗΣ333----
*Έτη για την απόκτηση εφόσον ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του λογιστή- φοροτεχνικού Β΄ τάξης
**Πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)***
Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β' τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.
Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

 


Μεταφορά - αναβάθμιση τάξεων λογιστή-φοροτεχνικού μετά την ψήφιση του νόμου 4152/2013


Μη πτυχιούχοι κάτοχοι άδειας Γ ειδικής άρθρου 16 ΠΔ.340/1998
Κάτοχοι ταυτότητας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4152/2013ΑποκτούνΤαυτότητα'Ετη
Γ.Ειδική (άρθρου 16 ΠΔ340/1998)--> Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013) (τροπ. άρθρο 46 ν. 4177/2013)
Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας Γ ειδικής τάξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 340/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ' ειδικής τάξης , διατηρούν έως τις 31.12.2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.


Μη πτυχιούχοι
Κάτοχοι απολυτηρίου ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. - Ι.Ε.Κ. Λογιστικής - Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας - Γενικού Λυκείου
Κάτοχοι ταυτότητας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4152/2013ΑποκτούνΤαυτότητα'Ετη
Δ' ΤΑΞΗΣ--> Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013)
Γ' ΤΑΞΗΣ--> Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013)
Γ.Ειδική (άρθρου 16 ΠΔ340/1998)--> Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013) (τροπ. άρθρο 46 ν. 4177/2013)

 

Πτυχιούχοι μέλη Ο.Ε.Ε.
Πτυχιούχοι
Κάτοχοι ταυτότητας κατά την ημερομηνία δημοσίευσηςτου νόμου 4152/2013ΑποκτούνΤαυτότηταΕφόσον έχουν επαγγελματική εμπειρία
Γ' ΤΑΞΗΣ -->Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013)
Γ' ΤΑΞΗΣ --> Α' ΤΑΞΗΣ3 έτη από την έκδοση της Γ (ii,iii) τάξης.
Β' ΤΑΞΗΣ-->Α' ΤΑΞΗΣ2 έτη από την έκδοση της Β (ii,iii) τάξης.

 

Πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
Κάτοχοι ταυτότητας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4152/2013ΑποκτούνΤαυτότηταΈτη
Γ' ΤΑΞΗΣ-->Β' ΤΑΞΗΣ (i)Με την δημοσίευση τουνόμου 4152/2013 (9.5.2013)
Γ' ΤΑΞΗΣ-->Α' ΤΑΞΗΣΜετά από 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας από την έκδοση της Β τάξης. (iv)
Β' ΤΑΞΗΣ-->Α' ΤΑΞΗΣΜετά από 2 έτη από την έκδοση της Β τάξης. (v)

Ανάλογο πίνακα έχει καταρτίσει και το Ο.Ε.Ε. και μπορείτε να τον δείτε από εδώ.


***

Οικονομικές Σχολές & Τμήματα Α.Ε.Ι
Σχολή Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας -Οικονομικής Επιστήμης
-Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
-Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
-Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
--Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
-Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
-Στατιστικής
-Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
-Οικονομικής Επιστήμης
-Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
-Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
-Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
-Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
-Ναυτιλιακών Σπουδών
-Πληροφορικής
-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
-Οικονομικών Επιστημών
-Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
-Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Οικονομικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης -Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης (Κομοτηνή)
-Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών -Οικονομικών Επιστημών
-Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)
-Ναυτιλίας και Επιχειρησιακών Υπηρεσιών
-Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
-Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Κρήτης -Οικονομικών Επιστημών
Πάντειο Πανεπιστήμιο
-Δημόσιας Διοίκησης
-Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
-Οικονομικών Επιστημών
-Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου -Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)
-Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
-Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο -Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης ΑΤΕΙ
Σχολή Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης
ΑΤΕΙ ΑθήναςΤμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΘεσσαλονίκηςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΠατρώνΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΛάρισαςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΚρήτηςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
ΑΤΕΙ ΧαλκίδοςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΜεσολογγίουΤμήμα Λογιστικής
ΑΤΕΙ ΚοζάνηςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΠειραιάΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΣερρώνΤμήμα Λογιστικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΚαλαμάταςΤμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
ΑΤΕΙ ΛαμίαςΤουριστικών Επιχειρήσεων
ΑΤΕΙ ΗπείρουΤμήμα Λογιστικής
ΑΤΕΙ ΗπείρουΤμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
ΑΤΕΙ ΚοζάνηςΤμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
ΑΤΕΙ ΗρακλείουΤμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
ΑΤΕΙ Ιόνιων ΝήσωνΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


16 Σχόλια

image description george | May 8, 2013 9:38 AM | Απάντηση
τι γινεται με την Γ ειδικη?
image description gus | May 8, 2013 10:48 AM | Απάντηση
Μετατρεπετε σε Β χωρίς να είναι ξεκάθαρο εάν διατηρεί τα δικαιώματα υπογραφής Διπλογραφικών με όριο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.340/1998. Αναμένουμε διευκρινίσεις από το Υπ.Ανάπτυξης
image description christodoulos | May 8, 2013 11:40 AM
Το άρθρο 16 δεν έχει καταργηθεί, οπότε ισχύει με την διαφορά ότι η άδεια λέγεται Β
image description Kostas | May 8, 2013 10:50 AM | Απάντηση
Δηλαδή εγώ που φέτος μπήκα στην Β τάξη μετά από 4 χρόνια στην Γ (απόφοιτος ΤΕΙ) τώρα δεν μπορώ να πάω στην Α αλλά πρέπει να περιμένω 2 χρόνια ακόμα? Επειδή για 4 μήνες μπήκα ατην Β?
image description COSTAS | May 8, 2013 11:23 AM | Απάντηση
Θα ήταν πλήρες αν είχε γίνει ανάλυση και στο: "και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης".
image description NEW | May 8, 2013 12:14 PM | Απάντηση
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΕΧΩ ΑΔΕΙΑ Γ' ΤΑΞΗΣ. ΕΧΩ ΗΔΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ . ΠΑΩ ΣΕ Β' Ή ΣΕ Γ' ΤΑΞΗ???
image description αποφοιτοσ τει | May 8, 2013 7:06 PM | Απάντηση
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΙΣΧΥΕ ΠΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕ ΕΠΑΙΡΝΕ ΑΔΕΙΑ Γ' ΤΑΞΗΣ. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ Β'ΤΑΞΗΣ, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ? ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ? ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΧΑΡΤΙΑ Ή ΤΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η ΑΔΕΙΑ Β'ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ?
image description ΝΙΚΟΣ | May 8, 2013 9:10 PM | Απάντηση
ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΟ ΟΕΕ (ΚΑΙ ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΤΕ ΚΑΝΟΥΡΓΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΥΠΑΣΧΕΙ ΠΟΛΥ ΖΗΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ)
image description angie | May 9, 2013 11:14 AM | Απάντηση
Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος; Αναφέρεται το εξής για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ: Γ' ΤΑΞΗΣ --> Α' ΤΑΞΗΣ Μετά από 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας από την έκδοση της Β τάξης. (iv) Ενώ για τα μέλη Ο.Ε.Ε. αναφέρει: Γ' ΤΑΞΗΣ --> Α' ΤΑΞΗΣ 3 έτη από την έκδοση της Γ (ii,iii) τάξης. Γνωρίζει κανείς;
image description gus | May 9, 2013 5:11 PM | Απάντηση
Διαβάστε τις μεταβατικές διατάξεις : ii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης. iii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από την συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω. iv. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης. v. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από την συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω.
image description Spyrosp | May 10, 2013 2:53 PM | Απάντηση
Τα σεμινάρια (ημερίδα δηλαδή...) γιατί πρέπει να γίνουν? Κανένας δεν κάθεται στην αίθουσα να τα παρακολουθήσει, όλοι σουλατσάρουν στους διαδρόμους και κάνουν τσιγάρο, άλλοι γκομενίζουν κ.ο.κ.... Για να κάνουν σεμινάρια όλοι οι δικαιούχοι της Α' Τάξης, πρέπει να γεμίσουν... όλες οι αίθουσες συνεδριάσεων της Αττικής.
image description kostas | May 10, 2013 2:51 PM | Απάντηση
Ήθελα να ρωτήσω όποιος γνωρίζει, ένας πτυχιούχος ΤΕΙ Χρηματοοικονομικών ήθελε 2 έτη για να πάρει την Γ τάξη.. Σε περίπτωση που δεν είχε εργαστεί 2 έτη και δεν έχει την Γ' τί επαγγελματική ταυτότητα δικαιούται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα?
image description tolti8201 | May 13, 2013 8:09 PM | Απάντηση
ok και με μας που ειχαμε διπλογραγικα μεχρι το όριο της Β τι γινεται?
image description aNGIE | May 14, 2013 1:29 PM | Απάντηση
Δηλαδή αν έχεις δουλέψει τρία χρόνια και είσαι μέλος (απόφοιτος ΑΕΙ) έχεις περισσότερες γνώσεις και δικαιώματα από ένα απόφοιτο Λογιστική (ΤΕΙ) που έχει δουλεψει τα ίδια χρόνια και έχει τελειώσει και αυτό που ειδικεύεται το επάγγελμα = Λογιστικά;;; και όχι οποιαδήποτε οικονομική σχολή!! Για άλλη μια φορά το Οικονομικό Επιμελητήριο βολεύει τα ΜΕΛΗ του.. για να βολευτεί το ίδιο.. Μωρέ καλά θέλουν να σας καταργήσουν..
image description ακησ | May 19, 2013 6:00 PM | Απάντηση
Αυτα τα αστεια που γραφοθν καποιοι , ειναι που εκαναν το επαγγελμα μας ετσι , δηλαδη υποβαθμισμενο ... βλεπω σχολια συναδελφων , κυριως νεων και πραγματικα ΔΕΝ αναρωτιεμαι καθολου γιατι θεωρουμαστε τελευταιος τροχος της αμαξης , φταιμε πρωτα απο ολα εμεις .... στην ιδια βαση τωρα κινειται και ο αποφοιτος Deere Μυταρακης (προφανως εχει το κπμπλεξ των πανελληνιων ....) και θελει να κανει το λογιστη λογιστακο .... Για να προστατευθει το επαγγελμα θα επρεπε να ειναι ΔΥΣΚΟΛΟ , ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ να αποκτησει καποιος πχ Α ΤΑΞΗ . Δειτε για παραδειγμα πως προστατευουν το επαγγελμα τους οι Ορκωτοι . 10 χρονια να γινεις Ελγκτης η 3 - 4 χρονια να παρεις ACCA , κλπ ... Τι περιμεναμε απο τα Β , και τις δηλωσουλες να πηγαιναμε μπροστα ? Για πηγαινετε σε μια μεγαλη εταιρεια για προσιταμενος λογιστηριου και δειτε τι ζητανε ? Να ξερεις ενοποιημενους ισολογισμους (τα ξερουν οι ορκωτοι ....) , να ξερεις ΔΛΠ (τα ξερουν οι ορκωτοι ....) , κοστολογηση (ευτυχως ΔΕ τα ξερουν οι ορκωτοι ......) , αυτα ομως που εμαθανα οι ορκωτοι τα ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΘΝ ....ΠΩΣ? 1200 μονον στην Ελλαδα , 10 ετη ως δοκιμος , και διαιωνιση της αθυεντιας τους , εμεις καθησαμε να μαλωνουμε ποιος θα ειναι Α ΤΑΞΗΣ , αντι να συμφωνησουμε για να προστατευτουμε οτι πρεπει να στρωσεις υδρωτα για να το παρεις , οπως επισης γνωριζετε οτι οι ορκωτοι πολεμουν να καταργησουν το ασυμβιβαστο ? Θα παιρνει η PWC - DELOITE - KPMG τους σοβαρους πελατες με τα outsourcing Που εχουν και εμεις με κυαλια θα βλεπουμε καμια ΕΠΕ - ΑΕ , και θα παλεβουμε για τα μαγαζακια των Β . Θελετε και αλλη αποδειξη για νακαταλαβετε ποσο ΑΝΟΗΤΟΙ ειμαστε οι λογιστες και ποσο μαγκες οι "αλλοι" ? Φορολογικα πιστοποιητικα ..... Ετσι κυριοι προστατευοθμε το επαγεελμα μας .... Με αυθεντια , δυσκολια , κατι που δε καναμε αφου το καυε χαζο ανοιγε ¨"λογιστικο γραφειο" , αυτα με τη τζαμαρια και τις φωτοτυπιες ..... αντε μετα να μας παρουν στα σοβαρα , να μην αναφερω επισης τους "συναδελφους" που κρατανε "πελατες" που δε πληρωνουν Καλα να παθουμε
image description iωαννα | October 3, 2013 10:45 AM | Απάντηση
Καλημέρα σας, θα μπορούσατε να με βοηθήσετε σε μία ερώτησή μου.. Είμαι απόφοιτος τει λογιστικής δουλεύω 6 χρόνια σε επιχείρηση και είχα τάξη Γ αλλά με το νομοσχέδιο μεταφέρθηκα στην Β. Θέλω σας παρακαλώ να μου απαντήσει κάποιος που να γνωρίζει αν μπορώ να ανοίξω λογιστικό γραφείο? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο