Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-12-2008 ]

ΠΟΛ.1161/8.12.2008 Άρση κατάσχεσης επικαρπίας μετά τον θάνατο του επικαρπωτή

(Άρση κατάσχεσης επικαρπίας μετά τον θάνατο του επικαρπωτή)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ. 1121961/8644/ -0016

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16Η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 106 72
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρ. Σωτηροπούλου ΠΡΟΣ: ως Π.Δ
ΤΗΛ: 210 3635679 210 3614280
FAX: 210 3635077
 ΠΟΛ: 1161

ΘΕΜΑ: «Άρση κατάσχεσης επικαρπίας μετά τον θάνατο του επικαρπωτή».

Σας κοινοποιούμε τις 560/06 και 163/08 Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίες έγιναν δεκτές από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να λάβετε γνώση και να ενεργείτε σύμφωνα με αυτές.

Με τις γνωμοδοτήσεις αυτές έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:

Από το συνδυασμό των διατάξεων 1167 Α.Κ και 36§1 ΚΕΔΕ καθώς και των διατάξεων των άρθρων 88 παρ 1, 2 και 4 ν. 2362/1995 (περί Δημοσίου Λογιστικού), και 263, 265, 1273 και 1280 Α.Κ, προκύπτει ότι:

Η επικαρπία, εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, αποσβήνεται αυτοδικαίως με το θάνατο του επικαρπωτή.

Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση από το Δημόσιο σε επικαρπία ακινήτου οφειλέτη, μετά το θάνατο αυτού, και εφόσον κατά τα ανωτέρω επέρχεται αυτοδικαίως απόσβεση αυτής, εκλείπει πλέον το αντικείμενο της επιβληθείσας κατάσχεσης.

Το Δημόσιο, στην προκειμένη περίπτωση, οφείλει, μετά το θάνατο του επικαρπωτή και κατόπιν αίτησης του έχοντος έννομο συμφέρον πρώην ψιλού κυρίου και νυν πλήρους κυρίου, να προβεί στην άρση της κατάσχεσης της αποσβεσθείσας επικαρπίας, με επιμέλεια του οργάνου που την επέβαλε, δηλαδή του Προϊστάμενου της αρμόδιας ΔΟΥ. Η κατά τα ανωτέρω άρση της κατάσχεσης της επικαρπίας δεν αναιρεί τη διακοπή της παραγραφής των χρεών για τα οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.
   

Ακριβές αντίγραφο Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Π. Βόλη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο