Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-1995 ]

ΠΟΛ.1051/22.2.1995 Επίδοση φορολογικών εγγράφων

(Επίδοση φορολογικών εγγράφων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 1995
Αριθ. Πρωτ.: 1024137/144/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1051

ΘΕΜΑ: "Επίδοση φορολογικών εγγράφων".

Με αφορμή παράπονα φορολογουμένων για τις εκ μέρους των προϊσταμένων ΔΟΥ, εσφαλμένες επιδόσεις φύλλων ελέγχου, πράξεων καταλογισμού φόρου, προστίμων κ.λπ. συνεπεία των οποίων οριστικοποιούνται πράξεις, ασκούνται εκπρόθεσμες προσφυγές, δημιουργούνται διαπληκτισμοί μεταξύ Υπηρεσίας και φορολογουμένων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις των άρθρων 56-67 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (Ν.4125/1960) προβλέπονται τα της επιδόσεως των φορολογικών εγγράφων, δηλαδή τα όργανα επιδόσεως, ο τόπος, ο χρόνος, τα πρόσωπα στα οποία πρέπει να γίνεται η επίδοση ως και οι εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση μη ανευρέσεώς τους και γενικά όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν για τη νόμιμη επίδοση των εγγράφων.
Εχει παρατηρηθεί ότι οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων φορολογίας Κεφαλαίου δίνουν πολλές φορές εγκαίρως για κοινοποίηση στα αρμόδια όργανα (επιμελητές) τα σχετικά φορολογικά έγγραφα (πράξεις, φύλλα ελέγχου), πλην όμως οι επιδόσεις καθυστερούν ή αναβάλλονται για μεταγενέστερο χρόνο ή κοινοποιούνται εσφαλμένα, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η επανάληψη της διαδικασίας, επειδή συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής.
Προς αποφυγήν τέτοιου ενδεχόμενου θα πρέπει να δεσμεύετε χρονικά τα αρμόδια όργανα επιδόσεως, δηλαδή να τους τάσσετε κατά την κρίση σας μία προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα αποδεικτικά της επίδοσης, ώστε σε περίπτωση που κάποιο λάθος έχει προκύψει να είναι δυνατή η σωστή επανεπίδοση πριν συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου.
Συνημμένα σας διαβιβάζουμε σε φωτοτυπία τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας που αναφέρονται στις επιδόσεις φορολογικών εγγράφων για να τις έχετε υπόψη σας (άρθρα 56 - 67).
Οι προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων ΔΟΥ παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ορθή εκτέλεση της παρούσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο