Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2008 ]

ΠΟΛ.1159/1.12.2008 Απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων φόρου δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων.

(Απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων φόρου δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2008            
Αρ. Πρωτ. 1120151/588/Β0013
ΠΟΛ.: 1159
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ.13)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'

Ταχ. Δ/νση        : Καρ. Σερβίας 8                                       
Ταχ. Κώδικας   : 101 84 ΑΘΗΝΑ                                    
Τηλέφωνο         : 2103375832, -876
FAX                   : 2103375834    
                           
                                       
Θ Ε Μ Α : Απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων φόρου δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της με αριθ. 01/16.9.08 Απόφασης του Προέδρου της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, περί απαγόρευσης εκποίησης όλων των ακινήτων της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους που αποτέλεσαν αντικείμενο ανταλλαγής, καθώς και της με αριθ. 1098315/6443/Α0010/3.10.2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, δεν είναι δυνατή η παραλαβή δηλώσεων φόρου δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων από τις Δ.Ο.Υ. για τη μεταβίβαση των ακινήτων αυτών με χαριστική ή επαχθή αιτία.
    
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο