Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2008 ]

ΠΟΛ.1158/26.11.2008 Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστροφή Φ.Π.Α. χωρίς να δικαιούνται

(Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστροφή Φ.Π.Α. χωρίς να δικαιούνται)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα,    26   Νοεμβρίου   2008
Αριθ. Πρωτ.: 1118946/7832/932/Β0014        

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                               
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                               
14η Δ/ΝΣΗ  ΦΠΑ                                                                                      
ΤΜΗΜΑ Β' «Παροχή Υπηρεσιών  & Ειδικά Καθεστώτα»
Ταχ. Δ/νση     : Σίνα 2-4  
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ              
Πληροφορίες : Λ. Αμβρουδή
Τηλέφωνο      : 210-3645848  
Fax                : 210-3645413                               
e-mail            : [email protected]  


ΠΟΛ.:  1158    

ΘΕΜΑ: Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι  οποίοι έλαβαν επιστροφή Φ.Π.Α. χωρίς να δικαιούνται


Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, όσον αφορά το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και του ν.2523/97, στην περίπτωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος που έλαβαν επιστροφή φόρου με τους κατΆ αποκοπή συντελεστές, χωρίς να έχουν δικαίωμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1.  Πρόστιμο του άρθρου 6 του ν. 2523/1997

Το ειδικό πρόστιμο της διάταξης αυτής επιβάλλεται στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος που έλαβε επιστροφή φόρου χωρίς να έχει δικαίωμα, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, με βάση Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών που υπέβαλε από 2.11.2001 και μετά, (παράγρ. 6, άρθρο 2, ν.2954/2001).
Επίσης το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος που έλαβε επιστροφή φόρου χωρίς να έχει δικαίωμα, ως εκδότης πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που υποβάλλονται από 28.1.2004 και μετά, (παράγρ. 14, άρθρο 40, ν.3220/2004).

2. Πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997

Το πρόστιμο της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται στους αγρότες που έλαβαν επιστροφή φόρου με τους κατΆ αποκοπή συντελεστές, χωρίς να έχουν δικαίωμα γενικά, όπως τήρηση βιβλίων Β΄ ή ανώτερης κατηγορίας για ασκούμενη παράλληλα δραστηριότητα, λήπτες εικονικών στοιχείων, αναγραφή στην αίτηση μεγαλύτερων ποσών από εκείνα των φορολογικών στοιχείων, κ.λπ., με βάση Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από 11.9.1997 μέχρι και πριν τις 28.1.2004, (δηλαδή από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4, ν.2523/97 μέχρι και προ της έναρξης ισχύος της παραγρ. 9, του άρθρου 40, του ν.3220/2004).

3. Πρόσθετος φόρος

Στις πράξεις προσδιορισμού του φόρου του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), με τις οποίες γίνεται καταλογισμός του φόρου στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω του ότι έτυχαν επιστροφής του χωρίς να τον δικαιούνται, με βάση  Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που υποβάλλονται από 28.1.2004 και μετά, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος με τον συντελεστή που ισχύει για την ανακριβή δήλωση, (παράγρ. 9, άρθρου 40, ν.3220/2004). Στις πράξεις του άρθρου 49, που αφορούν Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από 11.9.1997 (έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.2523/97), μέχρι και πριν τις 28.1.2004, δεν αναλογεί πρόσθετος φόρος και ως εκ τούτου επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/97, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2.

4. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοση των πράξεων

Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής των ως άνω προστίμων και της πράξης προσδιορισμού του φόρου του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.ΠΑ., είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του αγρότη, (άρθρο 9, του ν.2523/97, όπως ισχύει και παράγρ. 1, άρθρο 48, Κώδικα Φ.Π.Α.).
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν η επιστροφή του φόρου πραγματοποιήθηκε από διαφορετική Δ.Ο.Υ., στην οποία υποβλήθηκαν ενδεχομένως οι Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών, στην περίπτωση επιστροφής μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων.
         
                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        
                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
           Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας            


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο