Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2008 ]

Αρθρα Αμοιβή της Εργασίας κατά την 21η Δεκεμβρίου.

(Αμοιβή της Εργασίας κατά την 21η Δεκεμβρίου.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

΄Αρθρο της Π.Ι.Μ.  για Αμοιβή της Εργασίας κατά την 21η Δεκεμβρίου.      

Σύμφωνα με το Β.Δ. 750/1971 επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση του προσωπικού τους κατά την Κυριακή που συμπίπτει στο διάστημα από 18 Δεκεμβρίου μέχρι και 24 Δεκεμβρίου επειδή η τελευταία Κυριακή φέτος δεν συμπίπτει με την 31η Δεκεμβρίου.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις φέτος η τελευταία Κυριακή θα είναι η 21η Δεκεμβρίου. Ειδικά για όσους απασχοληθούν κατά την Κυριακή 21/12, στην περίπτωση που οι ώρες εργασίας τους την ημέρα αυτή θα είναι μέχρι πέντε (5), οφείλεται αφενός η καταβολή των ωρομισθίων που θα απασχοληθούν προσαυξημένα κατά 75%, χωρίς υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα.

Αν εργασθούν όμως περισσότερες από πέντε (5) ώρες την ημέρα αυτή, δικαιούνται να λάβουν την επόμενη εβδομάδα μια ημέρα αναπαύσεως (ΡΕΠΟ) επιπλέον καθώς και το 75% μόνο της αξίας των ωρομισθίων που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που παρά το νόμο δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα, οφείλεται εκτός του 75% κατά τα παραπάνω και η αμοιβή των ωρομισθίων που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή. Ως προς την ασφάλιση των μισθωτών που θα απασχοληθούν κατά την 21/12, ισχύουν τα εξής:

1. Για τους απασχολούμενους κατά την Κυριακή (21/12), εφόσον δεν τους χορηγηθεί ημέρα ανάπαυσης, οι ημέρες ασφάλισης κατά το μήνα Δεκέμβριο θα αυξηθούν κατά μία ημέρα ανεξαρτήτως εάν οι μισθωτοί αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο.

2. Εάν όμως χορηγηθεί ημέρα ανάπαυσης, τότε οι αποδοχές του μήνα Δεκεμβρίου θα αυξηθούν κατά 75% επί του νομίμου ωρομισθίου και ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης την ημέρα αυτή. Οι ώρες εργασίας της ημέρας αυτής για όσους απασχοληθούν με πλήρες ωράριο μπορούν να φθάσουν νόμιμα μέχρι τις 8.

Πηγή PIM.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο